Co powinna zawierać umowa franczyzy?

Co powinna zawierać umowa franczyzy?

W polskim prawie nie istnieją oddzielne przepisy regulujące kwestie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na zasadach franczyzy. Umowa franczyzowa należy do umów nienazwanych, to znaczy nie określają jej żadne akty prawne, ale ogólnie obowiązujące ustawy, w tym kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny.

🎧 Audio: Co powinna zawierać umowa franczyzy?Na rynku pokutuje opinia, że relacja kandydata na franczyzobiorcę z franczyzodawcą przypomina spotkanie Dawida z Goliatem. Siła franczyzodawcy powoduje, że umowa zawierana jest przez franczyzodawcę z franczyzobiorcą.

Stanowczo podkreślam, że tego typu postawa jest niewłaściwa − należy być asertywnym, ponieważ umowa franczyzy zawierana jest między partnerami biznesowymi i każda ze stron ma prawo ją negocjować.

Rzecz jasna, że podstawowych zapisów, które wynikają z przedmiotu umowy i charakteru współpracy nie możesz zmienić. Mianowicie, jako franczyzobiorca przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązujesz się do przestrzegania wszelkich regulacji prawnych związanych z prowadzeniem jednostki franczyzowej, sprzedawania produktów franczyzodawcy zgodnie z obowiązującymi standardami, dbania o jego dobre imię oraz nienaganny wizerunek.

Ponadto w ramach franczyzy uprawniony jesteś do korzystania ze znaku towarowego franczyzodawcy, know-how, metod prowadzenia działalności gospodarczej, wiedzy technicznej, a także do korzystania ze stałej pomocy handlowej i technicznej franczyzodawcy.

Pamiętaj również o kilku podstawowych zasadach zanim podpiszesz umowę oraz dopilnuj, aby kluczowe obszary współpracy zostały uregulowane w umowie franczyzy. Wówczas unikniesz w przyszłości nieporozumień i rozczarowań.

Krótka umowa jest przyjemna dla oka, ale skrywa wiele niebezpieczeństw, ponieważ jest wysoce prawdopodobne, że nie reguluje podstawowych zakresów współpracy. A różnice w interpretacji poszczególnych sformułowań mogą zakończyć się w sądzie, co wiąże się z niepotrzebnymi kosztami.

katalog franczyz oferty

Co powinna zawierać umowa franczyzy i jakie obszary regulować?

 • Termin obowiązywania umowy.
 • Sytuacje, w których umowa może zostać wypowiedziana i przez kogo.
 • Umowne prawo odstąpienia.
 • Ewentualne kary umowne oraz inne zobowiązania finansowe.
 • Opłaty i koszty ponoszone przez franczyzobiorcę, między innymi opłaty licencyjne (wstępne, okresowe) oraz koszty związane z inwestycją i bieżącą działalnością.
 • Dokładny koszt franczyzy oraz cel przeznaczenia środków, a także postanowienia o ich rozliczeniu po zakończeniu umowy.
 • Wysokość wynagrodzenia oraz zasady jego ustalenia oraz naliczenia. Podobnie jak z karami, zasady wynagradzania muszą być przejrzyste, precyzyjne i zrozumiałe.
 • Prawo do wprowadzania zmian w zasadach współpracy, między innymi w załączniku prowizyjnym. Termin, w jakim franczyzodawca ma obowiązek powiadomienia franczyzobiorcy o planowanych zmianach, a także jakie są konsekwencje wynikające z niepodpisania aneksu.
 • Zasady i warunki zbycia jednostki. Czy franczyzodawca ma prawo pierwokupu i przejęcia jednostki franczyzowej?
 • Obszar działalności i ewentualna wyłączność terytorialna. Czy franczyzodawca gwarantuje w umowie wyłączność terytorialną lub określa zasady, na jakich może być otwarta następna jednostka franczyzowa w tym samym mieście?
 • Zakaz konkurencji i ekwiwalent za jego zastosowanie. Zakaz konkurencji może obejmować również członków rodziny, i to nawet po ustaniu umowy. Podpisanie takiej umowy wyklucza z branży do pięciu lat! Zwróć uwagę, że w okresie powstrzymywania się od wykonywania działalności konkurencyjnej franczyzobiorcy zazwyczaj nie przysługuje świadczenie pieniężne.
 • Zapis potwierdzający posiadanie przez franczyzodawcę odpowiedniego tytułu prawnego do używania znaku towarowego, nazwy handlowej lub innych wyróżniających znaków identyfikacyjnych. Franczyzodawca, będąc właścicielem znaku towarowego, zobligowany jest do jego zastrzeżenia.
 • Zasady i prawo do korzystania z marki, logotypu franczyzodawcy.
 • Zasady i prawo do korzystania z know-how franczyzodawcy. Informacje poufne mogą obejmować regulaminy, procedury, receptury, zasady organizacyjne, źródła dostaw, standardy obsługi klienta, zasady prowadzenia działań marketingowych itd.
 • Zakres uprawnień i obowiązków franczyzodawcy, w tym narzędzia i obszary kontroli, oferowane wsparcie, zasady dostarczania towaru. Dokładnie przeanalizuj, jakie wsparcie gwarantuje franczyzodawca oraz jakie są zasady współpracy.
 • Zakres wymagań i obowiązków franczyzobiorcy, w tym sprawozdawczość (raportowanie) oraz uczestniczenie w cyklicznych szkoleniach. Sprawdź częstotliwość szkoleń, miejsce, kto ponosi koszty organizacji i uczestnictwa oraz czy są obowiązkowe.

Podstawowe zasady zawierania umów

Pamiętaj o kilku elementarnych zasadach, zanim podpiszesz umowę współpracy:

 1. Przeczytaj dokładnie umowę i wyjaśnij zapisy, których nie rozumiesz, oraz doprecyzuj wyrażenia, które są niejednoznaczne. Jeśli masz jakiekolwiek obiekcje, wyjaśnij je z franczyzodawcą oraz zasięgnij opinii prawnika.
 2. Każdy zapis w umowie wywołuje skutek prawny; słowne zapewnienie: „że to martwy zapis, który nie jest stosowany w praktyce” jest niewystarczające. Jeśli coś nie jest stosowane, to powinno zostać wykreślone z umowy.
 3. Sprawdź, czy umowa zawiera klauzule abuzywne (niedozwolone). Jeśli ten obszar wiedzy wykracza poza Twoje kompetencje, powinieneś skorzystać z pomocy prawnika.

Wszystkie aktualne oferty franczyzodawców znajdziesz w katalogu franczyz.

Jeśli uważasz, że niniejszy artykuł jest wartościowy to udostępnij go proszę (na dole znajdują się przyciski udostępnienia w mediach społecznościowych 👇). Dzięki Twojej pomocy dotrze on do większej liczby osób.

Autor: Maciej Makowski, twórca portalu WlasnyBiznes.pl

Artykuły o franczyzie, które mogą Cię zainteresować:

Więcej
 • Standardy Solidnych Franczyzodawców

  • Sprawdzona franczyza

  Bazując na wytycznych, które przedstawiłem w poprzednich artykułach, stworzyłem program Solidny Franczyzodawca, który jest transparentnym systemem oceny i weryfikacji franczyzodawców.

 • Pytania, które pomogą Ci wybrać franczyzę

  • Sprawdzona franczyza

  Zanim osobiście spotkasz się z franczyzodawcą, przygotuj się do spotkania. Poniżej znajduje się lista pytań, którą możesz wykorzystać do weryfikacji systemu partnerskiego. Nie wszystkie pytania będą zawsze przydatne, ponieważ wiele zależy od charakteru działalności oraz od branży, w której chcesz otworzyć franczyzę.

 • Zalety i wady franczyzy

  • Sprawdzona franczyza

  Franczyza daje wiele korzyści, ale jak to w życiu bywa, wszystko ma swoje plusy i minusy, więc nie zapominam o przedstawieniu jej wad oraz związanych z nią zagrożeń. Poniższe zestawienie plusów i minusów to mój punkt widzenia i jak każdy tego typu rozrachunek należy przeanalizować przez pryzmat własnych doświadczeń, potrzeb i oczekiwań. Dla Ciebie coś może być niewątpliwą korzyścią, a dla mnie ograniczeniem i wadą.

 • Koszt uruchomienia i prowadzenia franczyzy

  • Sprawdzona franczyza

  Koszt uruchomienia franczyzy zależy od tego, jaki koncept biznesowy chcesz otworzyć. Na rynku dostępne są zarówno tanie franczyzy, jak i wysoko kapitałochłonne, ponieważ inwestycja może wynieść od kilku tysięcy złotych do nawet kilku milionów. Jak widzisz przedział jest dość spory, dlatego do wstępnej analizy użyj porównywarki franczyz, dzięki której przefiltrujesz oferty po kryterium finansowym. Możesz określić kwotę inwestycji  do 10 tysięcy, do 20 tysięcy, do 30 tysięcy, do 50 tysięcy, do 75 tysięcy, do 100 tysięcy złotych, itd.

 • Proces uruchomienia franczyzy

  • Sprawdzona franczyza

  W procesie nawiązania współpracy z franczyzodawcą możemy wyróżnić kilka podstawowych elementów. W zależności od systemu partnerskiego i skomplikowania biznesu ten proces może zawierać dodatkowe punkty.

 • Franczyza, podobnie jak zawód przedsiębiorcy, nie jest dla każdego! Dlatego, zanim podejmiesz decyzję, powinieneś: przeanalizować korzyści oraz wady tego modelu biznesowego zweryfikować, czy masz odpowiednie kompetencje wymagane przez franczyzodawcę odpowiedzieć sobie na kilka pytań, między innymi: czy jesteś w stanie podporządkować się franczyzodawcy?