Innowacja się opłaca! (czwartek, 21 kwietnia, 10:00-13:45)

Numer ogłoszenia: 51 Rodzaj szkolenia: On-line

Kategoria: SZKOLENIE DLA FIRM Cena za 1 osobę: 0 brutto PLN

E-mail: kamila.majewska@cpbue.pl

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy już rozwijają lub w najbliższej przyszłości zamierzają rozpocząć działalność innowacyjną, jak również planują aplikować o fundusze europejskie na B+R. W konferencji wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Nadrzędnym celem wydarzenia jest ukazanie możliwości wsparcia aktywności badawczej i innowacyjnej przedsiębiorstw, a w efekcie pogłębienia współpracy między nauką a biznesem.

Miejsce i termin szkolenia:

Bezpłatna konferencja „Innowacja się opłaca!” odbędzie się 21 kwietnia 2022 roku w formule on-line w ramach projektu Innovation Coach. 

Jakie zagadnienia będą poruszane na szkoleniu?

Agenda:

  • 10.00-10.10  Otwarcie wydarzenia  – Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Centrum Projektów Badawczych UE, IPPT PAN / Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • 10.10-10.30  Oferta Innovation Coach dla przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki na drodze do innowacji  – Anna Sęk, Centrum Projektów Badawczych UE, IPPT PAN
  • 10.30-11.00  Success Stories Innovation Coach – panel dyskusyjny, uczestnicy Innovation Coach, Aleksandra Kapłon, Centrum Projektów Badawczych UE, IPPT PAN
  • 11.00-11.15  Dlaczego warto zostać coachem innowacji? – ekspert Innovation Coach [TBC]
  • 11.15-12.00  Ulgi podatkowe na działalność innowacyjną – Marcin Sowa, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
  • 12.00-12.15 Przerwa
  • 12.15-13.00  Instrument Step i aktualna oferta POIR oraz plany finansowania innowacji w nowym Programie na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – Patrycja Zeszutek, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  • 13.00-13.45  Główne obszary wsparcia dla przedsiębiorców w programie Horyzont Europa – Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Centrum Projektów Badawczych UE/ Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Informacje dodatkowe

Więcej informacji na stronie: https://www.innovationcoach.pl/wydarzenie/88-innowacja-sie-oplaca-czwartek-21-kwietnia-1000-1345