CENNIK OGŁOSZEŃ

Ogłoszenie Podstawowe

 • Publikacja ogłoszenia
 • Czas emisji: 60 dni
 • Cena: bezpłatne

Ogłoszenie Wyróżnione

 • Publikacja ogłoszenia przed ogłoszeniami podstawowymi
 • Wyróżnienie ogłoszenia
 • Czas emisji: 90 dni
 • Cena: 29 PLN + VAT

Ogłoszenie Premium

 • Publikacja ogłoszenia przed ogłoszeniami podstawowymi i wyróżnionymi
 • Wyróżnienie ogłoszenia
 • Publikacja ogłoszenia na stronie głównej w sekcji „Szkolenia dla firm, kursy, webinary” (30 dni)
 • Możliwość dodania linku zewnętrznego do strony z opisem wydarzenia
 • Czas emisji: 120 dni (w tym 30 dni na stronie głównej)
 • Cena: 79 PLN + VAT
.