Program Solidny Franczyzodawca to transparentny system oceny i weryfikacji franczyzodawców, potwierdzający ich wiarygodność finansową, solidność oraz rzetelność w biznesie. Udział w programie inicjowany jest od dobrowolnego poddania się zewnętrznej ocenie (audytowi), a kończy się (w przypadku uzyskania pozytywnej oceny) uzyskaniem certyfikatu. Certyfikat Solidny Franczyzodawca to prestiżowe wyróżnienie, które mogą zdobyć wyłącznie firmy spełniające ściśle określone kryteria, tzw. Standardy Solidnych Franczyzodawców.

Założeniem programu jest budowanie zaufania pomiędzy franczyzodawcami a kandydatami, którzy są zainteresowani prowadzeniem działalności gospodarczej w oparciu o franczyzę. Celem programu Solidny Franczyzodawca jest:

 • wyróżnienie i promowanie wiarygodnych finansowo, solidnych i rzetelnych franczyzodawców,
 • zwiększenie bezpieczeństwa kontrahentów, którzy poszukują gotowego pomysłu na biznes i chcą otworzyć własną firmę,
 • edukowanie przyszłych i obecnych przedsiębiorców (potencjalnych franczyzobiorców),
 • motywowanie franczyzodawców do podnoszenia jakości oferowanych systemów franczyzowych oraz świadczonych usług

Standardy Solidnych Franczyzodawców

Standardy Solidnych Franczyzodawców to zbiór wytycznych i zasad postępowania, przyjętych do stosowania przez właścicieli systemów franczyzowych, którzy uzyskali certyfikat Solidny Franczyzodawca.

 1. Posiadanie sprawdzonego pomysłu na biznes.
 2. Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przez co najmniej 3 lata (nie dotyczy spółek, które zostały przekształcone).
 3. Posiadanie aktywnego systemu franczyzowego w Polsce od co najmniej 2 lat (przyjmuje się datę nawiązania współpracy z pierwszym franczyzobiorcą).
 4. Posiadanie co najmniej 5 jednostek własnych i/lub franczyzowych w Polsce (w tym minimum 3 jednostki franczyzowe).
 5. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, pełnej księgowości.
 6. Osiągnięcie zysku z podstawowej działalności operacyjnej (zysk ze sprzedaży) w ostatnich dwóch latach obrotowych.
 7. Nieposiadanie odnotowanych zaległości w biurach informacji gospodarczych (zaległość firmy, zgodnie z Ustawą o BIG, oznacza zadłużenie wynoszące co najmniej 500 zł, wymagalne od co najmniej 30 dni).
 8. Niezaleganie z płatnościami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Urzędu Skarbowego (US).
 9. Posiadanie zarejestrowanego znaku towarowego w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polski, którego jest się właścicielem lub posiadanie odpowiedniego tytułu prawnego do używania znaku towarowego.
 10. Prowadzenie cyklicznych działań marketingowych mających na celu promocję marki wśród grupy docelowej (potencjalnych klientów).
 11. Wspieranie franczyzobiorcy w prowadzeniu jednostki franczyzowej przez cały okres współpracy, w tym zapewnienie odpowiednich szkoleń wstępnych, przygotowujących franczyzobiorcę do rozpoczęcia działalności.
 12. Posiadanie w strukturach organizacyjnych jednostek ds. współpracy z siecią franczyzową.
 13. Przestrzeganie standardów rekrutacyjnych zgodnie z programem SRPB (Standardy Rekrutacji Partnerów Biznesowych).

Ważne!

Program certyfikacji oraz Standardy Solidnych Franczyzodawców pełnią funkcję drogowskazu w procesie poszukiwań solidnego partnera biznesowego. Przed nawiązaniem współpracy należy sprawdzić aktualne warunki i zasady współpracy oraz przeanalizować zapisy w umowie franczyzowej.

solidny franczyzodawca

Zgłoszenie do programu

Każdy franczyzodawca może wziąć udział w procesie certyfikacji i poddać się weryfikacji. Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem programu Solidny Franczyzodawca.

Wzór certyfikatu Solidny Franczyzodawca

certyfikat solidny franczyzodawca

.