Standardy Solidnych Franczyzodawców to zbiór wytycznych i zasad postępowania, przyjętych do stosowania przez właścicieli systemów franczyzowych, którzy uzyskali certyfikat Solidny Franczyzodawca.

 1. Posiadanie sprawdzonego pomysłu na biznes.
 2. Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przez co najmniej 3 lata (nie dotyczy spółek, które zostały przekształcone).
 3. Posiadanie aktywnego systemu franczyzowego w Polsce od co najmniej 2 lat (przyjmuje się datę nawiązania współpracy z pierwszym franczyzobiorcą).
 4. Posiadanie co najmniej 5 jednostek własnych i/lub franczyzowych w Polsce (w tym minimum 3 jednostki franczyzowe).
 5. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, pełnej księgowości.
 6. Osiągnięcie zysku z podstawowej działalności operacyjnej (zysk ze sprzedaży) oraz uzyskanie dodatniego wyniku finansowego (zysk netto) w ostatnich dwóch latach obrotowych.
 7. Nieposiadanie odnotowanych zaległości w biurach informacji gospodarczych (zaległość firmy, zgodnie z Ustawą o BIG, oznacza zadłużenie wynoszące co najmniej 500 zł, wymagalne od co najmniej 30 dni).
 8. Niezaleganie z płatnościami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Urzędu Skarbowego (US).
 9. Posiadanie zarejestrowanego znaku towarowego w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polski, którego jest się właścicielem lub posiadanie odpowiedniego tytułu prawnego do używania znaku towarowego.
 10. Prowadzenie cyklicznych działań marketingowych mających na celu promocję marki wśród grupy docelowej (potencjalnych klientów).
 11. Wspieranie franczyzobiorcy w prowadzeniu jednostki franczyzowej przez cały okres współpracy, w tym zapewnienie odpowiednich szkoleń wstępnych, przygotowujących franczyzobiorcę do rozpoczęcia działalności.
 12. Posiadanie w strukturach organizacyjnych jednostek ds. współpracy z siecią franczyzową.
 13. Przestrzeganie standardów rekrutacyjnych zgodnie z programem SRPB (Standardy Rekrutacji Partnerów Biznesowych).

 

Ważne!

Program certyfikacji oraz Standardy Solidnych Franczyzodawców pełnią funkcję drogowskazu w procesie poszukiwań solidnego partnera biznesowego. Przed nawiązaniem współpracy należy sprawdzić aktualne warunki i zasady współpracy oraz przeanalizować zapisy w umowie franczyzowej.

solidny franczyzodawca

.