Standardy Rekrutacji Partnerów Biznesowych (SRPB) wpisane są na listę Standardów Solidnych Franczyzodawców (pkt. 15) i mają na celu wyróżnienie rzetelnych firm, które dbają o profesjonalny wizerunek i pozytywne relacje z kandydatami.

Jako portal WlasnyBiznes.pl dbamy o profesjonalny wizerunek firmy i dokładamy wszelkich starań, aby kandydaci, którzy biorą udział w procesie rekrutacyjnym czuli się komfortowo. Pisząc o kandydatach, mamy na myśli zarówno osoby, które zostały pozytywnie zweryfikowane w procesie preselekcji oraz te, które zostały odrzucone. Wyniki badań pokazują, że firmy wciąż mają wiele do zrobienia w zakresie kontaktu z partnerami biznesowymi.

7 elementów procesu rekrutacji i selekcji

 1. Prezentacja firmy
 2. Oferta współpracy
 3. Zgłoszenie kandydatury
 4. Preselekcja
 5. Kontakt z kandydatem
 6. Spotkanie rekrutacyjne
 7. Realizacja zobowiązań po spotkaniu

 

Prezentacja firmy

Spójne oraz aktualne informacje o firmie, prezentowane w takich źródłach jak: firmowa strona internetowa, profil firmowy w social media, materiały marketingowe oraz pozostałe media: serwisy branżowe, portale pracy, prasa. Najważniejszymi elementami technicznymi, które powinny zostać uwzględnione na stronie internetowej, z punktu widzenia użytkownika zainteresowanego współpracą są:

 • Szata graficzna: profesjonalna, wiarygodna, godna zaufania (dodatkowo zalecany jest certyfikat SSL, który zwiększa bezpieczeństwo podczas przesyłu danych, np. podczas uzupełnienia danych kontaktowych w formularzu zgłoszeniowym).
 • Nienaganna treść: brak błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, stylistycznych, gramatycznych.
 • Czcionka: czytelna z polskimi znakami diakrytycznymi (np. ą, ę, ś, ć, itp.).
 • Strona powinna zawierać zakładkę "WSPÓŁPRACA" lub "FRANCZYZA". Informacje, które powinny być zawarte w tej zakładce, zostały przedstawione w kolejnym punkcie. Nie zaleca się określeń, typu: „kariera” lub „rozwijaj się z nami”, ponieważ z zasady są one skierowane do pracowników etatowych.

Oferta współpracy

Oferta współpracy oraz pozostałe materiały rekrutacyjne powinny być pozbawione nieprecyzyjnych zwrotów oraz jakichkolwiek niejasności mogących wprowadzić w błąd kandydatów. Sugerowane kryteria opisu:

 • Dane firmy (nazwa i adres siedziby)
 • Sieć sprzedaży (jednostki własne, franczyzowe, partnerskie)
 • Dane kontaktowe, w tym: wskazanie osoby odpowiedzialnej za współpracę, telefon kontaktowy, adres e-mail, formularz kontaktowy
 • Informacje o firmie
 • Produkty oferowane w ramach współpracy
 • Korzyści ze współpracy
 • Oferowane wsparcie
 • Informacja o wyłączności współpracy lub jej braku
 • Profil oczekiwanego franczyzobiorcy
 • Koszt inwestycji - jeśli dotyczy
 • Etapy procesu nawiązania współpracy

Zgłoszenie kandydatury

Aby proces przyjmowania zgłoszeń od potencjalnych kandydatów przebiegał sprawnie, zalecane jest wskazanie kontaktu do osoby (imię i nazwisko), która może udzielić podstawowych informacji. Należy umieścić wszelkie możliwe formy kontaktu, przeznaczone dla osób zainteresowanych nawiązaniem współpracy:

 • Telefon wraz z określeniem preferowanych godzin kontaktu, np. od 9 do 17. Jeśli osoba nie może odebrać telefonu we wskazanych godzinach, powinna oddzwonić tego samego dnia i /lub wysłać wiadomość SMS z informacją, że obecnie nie może rozmawiać i wskazać termin, w którym się skontaktuje.
 • Adres e-mail – należy wysłać automatyczne potwierdzenie otrzymania zgłoszenia wraz ze wskazaniem terminu kontaktu.
 • Formularz on-line - należy wysłać automatyczne potwierdzenie otrzymania zgłoszenia wraz ze wskazaniem terminu kontaktu.

Preselekcja

W zależności od struktury organizacyjnej danej firmy, istnieją dwa procesy weryfikacji kandydatów:

 1. Proces centralny, w którym centrala firmy wyznacza osobę odpowiedzialną za kontakt z partnerami biznesowymi. Wskazana osoba może być odpowiedzialna za przeprowadzanie całego procesu rekrutacyjnego lub, jedynie, za pierwszy etap procesu, tj.

  • Przekazanie podstawowych informacji,
  • Weryfikacja lokalizacji, czyli miast, w których istnieje możliwość nawiązania współpracy,
  • Przekazanie informacji o dalszych etapach rekrutacji, np. kontakt z kandydatem nawiąże opiekun regionu wraz z podaniem przybliżonego terminu.
 2. Proces regionalny, w którym zgłoszenia są przekazywane bezpośrednio do przedstawiciela terenowego odpowiedzialnego za współpracę. Do zadań przedstawiciela regionalnego należy pierwszy kontakt z kandydatem, jak również przeprowadzenie całego procesu weryfikacji kandydata.

Kontakt z kandydatem

Firma powinna zadbać o relacje z wszystkimi kandydatami. Nawet z tymi, którym nie poszczęściło się w procesie rekrutacyjnym. Kontrahent, który będzie od początku traktowany w sposób właściwy, mimo, iż zostanie odrzucony, będzie miał dobrą opinię na temat firmy.

W przypadku rekrutacji partnerów biznesowych, nie jest zalecane zamieszczanie w ofercie współpracy informacji o zastrzeganiu kontaktu jedynie z wybranymi partnerami. W przypadku odrzucenia kandydatury na etapie preselekcji, należy wysłać informację z decyzją negatywną wraz ze wskazaniem powodu negatywnej weryfikacji kandydata, np. Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą współpracy. Po wnikliwej analizie Pana/i zgłoszenia, z przykrością zawiadamiamy, iż aktualnie nie jesteśmy zainteresowani podjęciem współpracy. Przyczyną odmowy jest… Przykładowe powody: brak wymaganego doświadczenia, brak możliwości nawiązania współpracy we wskazanej lokalizacji.

Czas udzielenia odpowiedzi na otrzymane zgłoszenie:

 • W przypadku zgłoszeń on-line należy wysłać automatyczne potwierdzenie z informacją o otrzymaniu zgłoszenia i przebiegiem kolejnych etapów rekrutacji, wraz ze wskazaniem terminu kontaktu,
 • Pierwszy kontakt telefoniczny z kandydatem powinien zostać nawiązany w ciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia (maksymalnie 7 dni).

Podczas kontaktu telefonicznego należy:

 • Przekazać podstawowe informacje,
 • Uzyskać od kandydata informacje dodatkowe, które będą niezbędne do przeprowadzenia procesu selekcji,
 • Poinformować o kolejnych etapach procesu selekcji,
 • Ustalić miejsce i termin spotkania w przypadku pozytywnej weryfikacji kandydata.

Spotkanie rekrutacyjne

Pierwsze wrażenie jest niezwykle istotne. Podczas spotkania, kandydat uzyskuje wiele cennych informacji, dlatego też, warto zwrócić uwagę na kilka aspektów, m.in.:

 • Miejsce spotkania. Ważne jest stworzenie odpowiednich warunków sprzyjających rozmowie,
 • Oficjalny strój przedstawiciela firmy, zgodny z etykietą biznesową,
 • Pozytywne nastawienie,
 • Przekazanie wizytówki oraz podstawowych materiałów reklamowych,
 • Przeprowadzenie analizy oczekiwań kandydata,
 • Merytoryczne przygotowanie przedstawiciela firmy do spotkania. Profesjonalna prezentacja zgodna z agendą oraz rzeczowe udzielanie odpowiedzi na pytania kandydata,
 • Udostępnienie kandydatom, którzy przeszli pozytywnie proces selekcji, dokumentów oraz informacji poufnych niezbędnych do podjęcia decyzji o współpracy, zgodnie z obowiązującymi procedurami w firmie, m.in. prospekt franczyzowy, prezentacja modelu biznesowego, umowa współpracy wraz z załącznikami prowizyjnymi,
 • Ustalenie terminu następnego kontaktu / spotkania.

Realizacja zobowiązań po spotkaniu

Przedstawiciel reprezentujący franczyzodawcę obowiązkowo musi:

 • wywiązywać się z obietnic, które złożył kandydatowi podczas spotkania, np. przesłanie brakujących materiałów / dokumentów, udzielenie odpowiedzi na pytania, na które nie był w stanie odpowiedzieć podczas spotkania.
 • skontaktować się z kandydatem w ustalonym terminie, aby uzyskać informację dot. podjętej decyzji.

 

Najczęściej popełniane błędy

Prezentacja firmy oraz oferty współpracy

 • Brak informacji o podstawowych wymaganiach, które powinien spełnić franczyzobiorca,
 • Brak informacji o kosztach inwestycji,
 • Niespójne i nieaktualne dane opublikowane w materiałach.

Kontakt z kandydatem

 • Brak możliwości wyboru formy kontaktu z firmą lub wyznaczoną osobą,
 • Brak odpowiedzi na zgłoszenie (informacji zwrotnej),

Spotkanie rekrutacyjne

 • Nieodpowiedni ubiór przedstawiciela firmy,
 • Pośpiech. Brak czasu dla kandydata i pobieżne omówienie tematów,
 • Nieodpowiednie miejsce spotkania biznesowego, (nadmierny hałas, brak warunków do przekazywania informacji poufnych)
 • Chaotycznie przeprowadzona prezentacja - brak agendy,
 • Nieznajomość procesów oraz braki merytoryczne,
 • Brak podstawowych materiałów reklamowych.

 

Ważne

Pamiętaj, że wspólnie możemy promować wysokie standardy na rynku franczyzy. W przypadku nieprzestrzegania standardów przez franczyzodawców, opisz sytuację i zgłoś do nas przypadek, wysyłając stosowną wiadomość na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

.