Syndyk upadłości „GÓRNY PRODUKCJA” Sp. z o.o. sprzeda przedsiębiorstwo

Cena:
9 999 999,99 zł

Miejscowość: Broniewice Województwo: Kujawsko-pomorskie Numer ogłoszenia: 524

Numer telefonu: 504299900
E-mail: biuro@netinterpress.pl

Opis

SYNDYK SPRZEDA: KOMPOSTOWNIA, 10 HA DZIAŁKA, PIECZARKARNIA I DOM

Sygnatura akt sądowych postępowania upadłościowego: XV GUp 599/20

Syndyk masy upadłości „GÓRNY PRODUKCJA” Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach zaprasza do składania ofert na sprzedaż w postępowaniu upadłościowym przedsiębiorstwa działającego pod firmą „GÓRNY PRODUKCJA” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Broniewicach [KRS 0000356543] [wyciąg z warunków]: 

  1. Przedmiotem przetargu jest przedsiębiorstwo Upadłego to jest w szczególności ponad 10 ha działki zabudowanej kompostownią do produkcji podłoża do pieczarek wraz z wyposażeniem, pieczarkarnią wraz z wyposażeniem i domem wraz z budynkami gospodarczymi.
  2. Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa Upadłego, jest dostępne do wglądu w Kancelarii Syndyka [ul. Obornicka 330; 60-689 Poznań] lub w czytelni Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Wydział XV Gospodarczy [ul. Toruńska 64a; 85-023 Bydgoszcz]. Dokumenty składające się na Oszacowanie Syndyk może udostępnić drogą elektroniczną.
  3. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 14 552 000,00 zł (czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych). Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
  4. Oferty należy składać w terminie do dnia 8 września 2023 r. do godziny 15:00 na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział XV Gospodarczy; ul. Toruńska 64a; 85-023 Bydgoszcz
  5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu/aukcji jest wpłacenie wadium w wysokości 727 600,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset złotych 00/100).
  6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 18 września 2023 r.  o godzinie 10:00. w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Wydział XV Gospodarczy; ul. Toruńska 64a, 85-023 w sali nr 138.
  7. Powyższe stanowi jedynie wyciąg z warunków sprzedaży. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu oraz o szczegółowych warunkach przetargu, w tym wymogach formalnych oferty, sposobie wpłacania wadium czy innych warunkach sprzedaży przedsiębiorstwa dostępne u Syndyka (Pretium Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu). W razie rozbieżności pierwszeństwo ma treść warunków.

Kontakt do Syndyka tel. 504299900, mail: pretium.kontakt@gmail.com

Zamów bezpłatny terminal płatniczy lub porównaj swoje dotychczasowe prowizje. SPRAWDŹ OFERTĘ »