Czynniki wpływające na satysfakcję z pracy zdalnej i jej rozwój

rozwój pracy zdalnej satysfakcja pracownika

Nie w każdym kraju, firmie czy dziale można wdrożyć pracę zdalną. Nie wszystkie obowiązki służbowe można wykonywać w domu, o czym wspominałem w artykule Co to jest praca zdalna? Istnieją pewne czynniki od których zależy rozwój tej formy organizacji pracy.

Transparentna współpraca. Mierzalne zadania i cele

Pracodawcy zanim zdecydują się na wdrożenie pracy zdalnej w swojej firmie powinni zastanowić się, czy jej efekty są łatwo mierzalne. To ważne nie tylko z punktu widzenia kontroli i rozliczania pracowników. Otóż, wymierność wyników pracy zatrudnionych może mieć wpływ na ich poziom satysfakcji z wykonywanej pracy. Przyczyn upatrywałbym w potrzebie docenienia i bezpieczeństwa.

Zaangażowani pracownicy chcą wiedzieć, czy dobrze wykonują pracę, czy realizują swoje obowiązki, czy przełożony oraz pracodawca jest zadowolony.

W mojej karierze zawodowej przeprowadziłem wiele rozmów rekrutacyjnych i dla większości kandydatów ważne było precyzyjne określenie zadań i celów. Chcieli wiedzieć czego się od nich wymaga i czy owe oczekiwania spełniają. Transparentność we współpracy to ważna kwestia, o której zawsze należy pamiętać.

Mierzalność celu wpisuje się w znaną regułę SMART. Określa ona 5 kryteriów, które musi spełniać dobrze sformułowany cel, mianowicie: Specific (konkretny), Measurable (mierzalny), Attainable (osiągalny), Realistic (realny) oraz Timely (terminowy).

Narzędzia online do mierzenia efektywności pracy zdalnej i wynagradzania wartościowych pracowników

Jasno wytyczone zadania i mierzalne cele w pracy zdalnej niwelują problem braku bezpośredniego kontaktu pomiędzy przełożonym a doświadczonym pracownikiem. Wówczas każdy wie co do niego należy i na czym ma się skupić.

Wymierność wyników i kontrola pracy zdalnej w postaci monitorowania komputera pracownika (np. za pomocą aplikacji PROeye24) pozwala utrzymać efektywność i produktywność pracy zdalnej na zadawalającym poziomie, uniknąć niepożądanych zachowań w firmie oraz nagradzać wartościowych pracowników poprzez premie i awanse.

PROeye24 monitorowanie komputera pracownika

Właściwa kultura organizacji i styl kierowania

Pracy zdalnej sprzyja również luźna hierarchia w organizacji, w której menedżerowie zarządzający wirtualnymi zespołami rozliczają swoich pracowników z efektów pracy, a nie z fizycznej obecności, zaś zatrudnieni mają pewną autonomię w realizacji zadań i zarządzaniu sobą w czasie pracy.

Odpowiedni profil zdalnego pracownika

Osoby, dla których ważny jest bezpośredni kontakt, rozmowy przy kawie i integracja z członkami zespołu nie odnajdą się w dłuższej perspektywie w odizolowanym środowisku. Praca zdalna wymaga samodyscypliny. Naturalną zdolność do adaptacji w warunkach pracy zdalnej wykazują introwertycy, którzy cenią sobie pracę w zaciszu domowym.

Wygospodarowana przestrzeń biurowa w domu

Nawet najbardziej utalentowany pracownik nie odnajdzie się w „środowisku pracy”, w którym co chwilę będzie rozpraszany przez dzieci lub proszony o pomoc w obowiązkach domowych. Zasiadanie przy wspólnym stole jest ważne dla pielęgnowania relacji rodzinnych, ale nie dla realizacji obowiązków służbowych. Wydzielenie przestrzeni biurowej w domu, która gwarantuje prywatność i spokój jest warunkiem obligatoryjnym.

Poziom cyfryzacji kraju i jego społeczeństwa

Na popularność pracy zdalnej w firmie duży wpływ ma stopień rozwoju gospodarki cyfrowej oraz społeczeństwa. Decydujące znaczenie mają takie czynniki jak: infrastruktura internetowa, cyfryzacja biznesu, kompetencje online społeczeństwa oraz korzystanie z usług internetowych w danym kraju.

Zmiany demograficzne na rynku pracy

Millenialsi (pokolenie Y) urodzeni w latach 1981-1990 bardzo dobrze orientują się w świecie technologii, ponieważ dorastali w okresie dynamicznego rozwoju technologii cyfrowych, zaś generacja Z (urodzeni po roku 1990) to pierwsze pokolenie, które z Internetem, narzędziami online czy mediami społecznościowymi obcują niemal od urodzenia.

Pokoleniu Z dużo bardziej zależy na elastyczności organizacji pracy aniżeli poprzedniej generacji. Ich pojawienie się na rynku pracy spowodowało, że możliwość wykonywania pracy w domu to nie jest już opcjonalny benefit, tylko warunek konieczny, który muszą spełnić pracodawcy chcący pozyskać najmłodsze talenty z rynku.

Nieprzewidywalność otoczenia

W biznesie oprócz kosztów i podatków nic nie jest pewne, nawet forma realizacji obowiązków służbowych. Jeszcze kilka lat temu nikt nie wyobrażał sobie ograniczenia w tym obszarze. Pandemia koronawirusa sprzyja rozwojowi pracy w domu. W obecnych realiach wdrożenie modelu pracy zdalnej to nie kwestia wyboru, tylko konieczność.

 

Jeśli uważasz, że niniejszy artykuł jest wartościowy to udostępnij go proszę (na dole znajdują się przyciski udostępnienia w mediach społecznościowych 👇). Dzięki Twojej pomocy dotrze on do większej liczby osób.

Autor: Maciej Makowski, twórca portalu WlasnyBiznes.pl

Artykuły o pracy zdalnej, które mogą Cię zainteresować:

Więcej
 • Praca zdalna w organizacji. Wyzwania i rozwiązania dla firm

  • Praca zdalna, praca w biurze i coworking

  Nie ulega wątpliwości, że rok 2020 stał się momentem przełomowym w popularyzacji pracy zdalnej za sprawą pandemii koronawirusa, która zmusiła organizacje do transformacji współczesnego środowiska pracy biurowej. Tylko nieliczne firmy były przygotowane na taki scenariusz, zdecydowana większość musiała przejść przez szybki proces adaptacji do nowych warunków pracy.  Dla niektórych firm zmiana modelu pracy była przykrym obowiązkiem, zaś dla innych organizacji szansą na szybszy rozwój. W odpowiedzi na zaistniałe okoliczności na rynku, na portalu WlasnyBiznes.pl została utworzona nowa kategoria „PRACA ZDALNA”, która ma pomóc przedsiębiorcom wdrożyć model pracy zdalnej w swoich organizacjach. Temat bardzo obszerny i wielowątkowy wymagający zmian w wielu obszarach.

 • Hybrydowy model pracy. Wyzwania stojące przed firmami

  • Praca zdalna, praca w biurze i coworking

  Wiele przedsiębiorstw zakłada, że hybrydowy model pracy łączy najkorzystniejsze aspekty pracy z biura i z domu, postrzegając jednocześnie zmianę trybu pracy jako zadanie wymagające niewielkiej dawki zaangażowania i przygotowania. To jednak tylko pozory. Budowanie poczucia przynależności pracowników do zespołów, dostosowanie powierzchni biurowej do nowego stylu pracy czy interpretacja istniejących przepisów prawa w kontekście pracy zdalnej – to tylko niektóre z wyzwań, przed którymi stoją „hybrydowe przedsiębiorstwa” i które wskazali ankietowani w raporcie firmy Colliers „Hybrid and Beyond”. Nie oznacza to jednak, że firmy powinny zrezygnować z tego modelu, a raczej solidnie przygotować się na zmianę i jej konsekwencje.

 • Czynniki wpływające na satysfakcję z pracy zdalnej i jej rozwój

  • Praca zdalna, praca w biurze i coworking

  Nie w każdym kraju, firmie czy dziale można wdrożyć pracę zdalną. Nie wszystkie obowiązki służbowe można wykonywać w domu, o czym wspominałem w artykule Co to jest praca zdalna? Istnieją pewne czynniki od których zależy rozwój tej formy organizacji pracy. Transparentna współpraca. Mierzalne zadania i cele Pracodawcy zanim zdecydują się na wdrożenie pracy zdalnej w swojej firmie powinni zastanowić się, czy jej efekty są łatwo mierzalne. To ważne nie tylko z punktu widzenia kontroli i rozliczania pracowników. Otóż, wymierność wyników pracy zatrudnionych może mieć wpływ na ich poziom satysfakcji z wykonywanej pracy. Przyczyn upatrywałbym w potrzebie docenienia i bezpieczeństwa. Zaangażowani pracownicy chcą wiedzieć, czy dobrze wykonują pracę, czy realizują swoje obowiązki, czy przełożony oraz pracodawca jest zadowolony.

 • Zalety i wady pracy zdalnej dla pracodawcy

  • Praca zdalna, praca w biurze i coworking

  Wśród pracowników można spotkać wielu zwolenników pracy zdalnej, jak i zagorzałych krytyków, którym ten model współpracy nie pasuje z różnych względów. Podzielona opinia nie dotyczy tylko pracowników, również wśród pracodawców można zaobserwować zróżnicowane postawy.   Dla jednych pracodawców praca zdalna to szansa i możliwości, a dla innych brak pełnej kontroli i niewidzenie pracownika na co dzień w biurze jest mentalnie nie do przeskoczenia. Być może narzędzie PROeye24 przekona tych drugich i zarazem uświadomi im, że za pomocą programu można zdalnie monitorować komputer pracownika i kontrolować jego produktywność.  Przy czym należy podkreślić, że program PROeye24 to nie jest narzędzie służące wyłącznie do kontroli pracy zdalnej i zwiększania efektywności pracy zespołu! Narzędzie do monitoringu komputera pracownika pozwala również wypracować pozytywne nawyki wśród zdalnych pracowników a zarazem wyeliminować niepożądane działania w firmie (niebezpieczne i nieefektywne), a co za tym idzie, wskazuje kogo warto nagradzać poprzez premie i awanse.

 • Największe wyzwania w zarządzaniu zdalnymi pracownikami

  • Praca zdalna, praca w biurze i coworking

  Menedżerowie zarządzający wirtualnymi pracownikami muszą stawić czoła wyzwaniom zgoła odmiennym od tradycyjnego modelu kierowania zespołem. Owa nowa jakość zarządzania wynika z rozproszenia terytorialnego pracowników, których nie łączy bezpośredni kontakt. Ponadto dzielić może ich nie tylko przestrzeń, ale również strefa czasowa, co dodatkowo komplikuje koordynację prac. Wśród największych problemów w zarządzaniu zdalnym zespołem można wyróżnić: komunikację, koordynację prac, kontrolę "niewidzialnych" pracowników, budowę zespołu w oparciu o zaufanie i wzajemne wspieranie się, motywowanie zdalnych pracowników, kształtowanie kultury organizacyjnej, różnice kulturowe i językowe oraz inne strefy czasowe.

 • Co to jest praca zdalna?

  • Praca zdalna, praca w biurze i coworking

  Wokół pracy zdalnej narosło wiele mitów i wyobrażeń. Jedni kojarzą ją z telepracą, niektórzy z chałupnictwem a jeszcze inni z pracą mobilną realizowaną w samochodzie. Zapewne istnieje wiele definicji, lecz kilka istotnych kryteriów musi być spełnionych, aby można było mówić o pracy zdalnej. Na czym polega praca zdalna?  Praca zdalna jest formą organizacji pracy intelektualnej, której realizacja jest możliwa dzięki telefonii, internetowi oraz permanentnie rozwijającej się technologii. Początkowa forma pracy zdalnej utożsamiana była wyłącznie z telepracą, lecz jej obecny kształt zmienił się na przestrzeni lat.