Czynniki wpływające na satysfakcję z pracy zdalnej i jej rozwój

rozwój pracy zdalnej satysfakcja pracownika

Nie w każdym kraju, firmie czy dziale można wdrożyć pracę zdalną. Nie wszystkie obowiązki służbowe można wykonywać w domu, o czym wspominałem w artykule Co to jest praca zdalna? Istnieją pewne czynniki od których zależy rozwój tej formy organizacji pracy.

Transparentna współpraca. Mierzalne zadania i cele

Pracodawcy zanim zdecydują się na wdrożenie pracy zdalnej w swojej firmie powinni zastanowić się, czy jej efekty są łatwo mierzalne. To ważne nie tylko z punktu widzenia kontroli i rozliczania pracowników. Otóż, wymierność wyników pracy zatrudnionych może mieć wpływ na ich poziom satysfakcji z wykonywanej pracy. Przyczyn upatrywałbym w potrzebie docenienia i bezpieczeństwa.

Zaangażowani pracownicy chcą wiedzieć, czy dobrze wykonują pracę, czy realizują swoje obowiązki, czy przełożony oraz pracodawca jest zadowolony.

W mojej karierze zawodowej przeprowadziłem wiele rozmów rekrutacyjnych i dla większości kandydatów ważne było precyzyjne określenie zadań i celów. Chcieli wiedzieć czego się od nich wymaga i czy owe oczekiwania spełniają. Transparentność we współpracy to ważna kwestia, o której zawsze należy pamiętać.

Mierzalność celu wpisuje się w znaną regułę SMART. Określa ona 5 kryteriów, które musi spełniać dobrze sformułowany cel, mianowicie: Specific (konkretny), Measurable (mierzalny), Attainable (osiągalny), Realistic (realny) oraz Timely (terminowy).

Narzędzia online do mierzenia efektywności pracy zdalnej i wynagradzania wartościowych pracowników

Jasno wytyczone zadania i mierzalne cele w pracy zdalnej niwelują problem braku bezpośredniego kontaktu pomiędzy przełożonym a doświadczonym pracownikiem. Wówczas każdy wie co do niego należy i na czym ma się skupić.

Wymierność wyników i kontrola pracy zdalnej w postaci monitorowania komputera pracownika (np. za pomocą aplikacji PROeye24) pozwala utrzymać efektywność i produktywność pracy zdalnej na zadawalającym poziomie, uniknąć niepożądanych zachowań w firmie oraz nagradzać wartościowych pracowników poprzez premie i awanse.

PROeye24 monitorowanie komputera pracownika

Właściwa kultura organizacji i styl kierowania

Pracy zdalnej sprzyja również luźna hierarchia w organizacji, w której menedżerowie zarządzający wirtualnymi zespołami rozliczają swoich pracowników z efektów pracy, a nie z fizycznej obecności, zaś zatrudnieni mają pewną autonomię w realizacji zadań i zarządzaniu sobą w czasie pracy.

Odpowiedni profil zdalnego pracownika

Osoby, dla których ważny jest bezpośredni kontakt, rozmowy przy kawie i integracja z członkami zespołu nie odnajdą się w dłuższej perspektywie w odizolowanym środowisku. Praca zdalna wymaga samodyscypliny. Naturalną zdolność do adaptacji w warunkach pracy zdalnej wykazują introwertycy, którzy cenią sobie pracę w zaciszu domowym.

Wygospodarowana przestrzeń biurowa w domu

Nawet najbardziej utalentowany pracownik nie odnajdzie się w „środowisku pracy”, w którym co chwilę będzie rozpraszany przez dzieci lub proszony o pomoc w obowiązkach domowych. Zasiadanie przy wspólnym stole jest ważne dla pielęgnowania relacji rodzinnych, ale nie dla realizacji obowiązków służbowych. Wydzielenie przestrzeni biurowej w domu, która gwarantuje prywatność i spokój jest warunkiem obligatoryjnym.

Poziom cyfryzacji kraju i jego społeczeństwa

Na popularność pracy zdalnej w firmie duży wpływ ma stopień rozwoju gospodarki cyfrowej oraz społeczeństwa. Decydujące znaczenie mają takie czynniki jak: infrastruktura internetowa, cyfryzacja biznesu, kompetencje online społeczeństwa oraz korzystanie z usług internetowych w danym kraju.

Zmiany demograficzne na rynku pracy

Millenialsi (pokolenie Y) urodzeni w latach 1981-1990 bardzo dobrze orientują się w świecie technologii, ponieważ dorastali w okresie dynamicznego rozwoju technologii cyfrowych, zaś generacja Z (urodzeni po roku 1990) to pierwsze pokolenie, które z Internetem, narzędziami online czy mediami społecznościowymi obcują niemal od urodzenia.

Pokoleniu Z dużo bardziej zależy na elastyczności organizacji pracy aniżeli poprzedniej generacji. Ich pojawienie się na rynku pracy spowodowało, że możliwość wykonywania pracy w domu to nie jest już opcjonalny benefit, tylko warunek konieczny, który muszą spełnić pracodawcy chcący pozyskać najmłodsze talenty z rynku.

Nieprzewidywalność otoczenia

W biznesie oprócz kosztów i podatków nic nie jest pewne, nawet forma realizacji obowiązków służbowych. Jeszcze kilka lat temu nikt nie wyobrażał sobie ograniczenia w tym obszarze. Pandemia koronawirusa sprzyja rozwojowi pracy w domu. W obecnych realiach wdrożenie modelu pracy zdalnej to nie kwestia wyboru, tylko konieczność.

 

Jeśli uważasz, że niniejszy artykuł jest wartościowy to udostępnij go proszę (na dole znajdują się przyciski udostępnienia w mediach społecznościowych 👇). Dzięki Twojej pomocy dotrze on do większej liczby osób.

Autor: Maciej Makowski, twórca portalu WlasnyBiznes.pl

Artykuły o pracy zdalnej, które mogą Cię zainteresować:

Więcej