I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z portalu internetowego dostępnego pod adresem: https://wlasnybiznes.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Właścicielem portalu oraz administratorem danych osobowych Użytkowników portalu, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jest firma SALEMAX Maciej Makowski, z siedzibą w Katowicach, przy ul. Górniczego Stanu 18D, posiadająca numer NIP: 954-242-74-90.
 4. WlasnyBiznes.pl jest portalem dla ludzi przedsiębiorczych, którego działalność polega w szczególności na:

  • ułatwieniu startu w biznesie
  • udostępnianiu wiedzy i informacji
  • możliwości zamieszczania treści w różnych kategoriach portalu
  • możliwości zapisu i otrzymywania newslettera WlasnyBiznes.pl
  • emisji reklam
 5. Celem portalu jest wspieranie przedsiębiorczości w Polsce, ułatwienie nawiązywania relacji biznesowych pomiędzy Użytkownikami oraz poszerzanie wiedzy osób, które prowadzą już własną działalność lub zamierzają otworzyć własną firmę. Portal WlasnyBiznes.pl:

  • zawiera prezentacje (profile / oferty współpracy) Partnerów Biznesowych portalu WlasnyBiznes.pl,
  • dostarcza wiadomości oraz informacje,
  • zawiera praktyczne porady jak prowadzić własny biznes,
  • stanowi platformę wymiany informacji,
  • ułatwia nawiązywanie kontaktów biznesowych,
  • umożliwia publikację ogłoszeń w kategorii: "Sprzedam / kupię biznes" oraz  "Ogłoszenia biznesowe"
 6. Portal WlasnyBiznes.pl skierowany jest do następujących grup Użytkowników:

  • ludzi przedsiębiorczych, którzy planują założyć firmę i szukają nowych możliwości,
  • przedsiębiorców, którzy oferują produkty i usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), mikroprzedsiębiorstw oraz tzw. solopreneur,
  • firm, które rozwijają zewnętrzną sieć sprzedaży i nawiązują współpracę z nowymi partnerami w oparciu o umowę: franczyzową, agencyjną, dystrybucyjną, dealerską lub pośrednictwa handlowego.
 7. Usługodawca informuje, że portal zawiera treści chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz układy graficzne.
 8. Warunkiem korzystania z portalu jest akceptacja niniejszego regulaminu przez Użytkownika.
 9. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce adresu URL zawierającego treści portalu oraz rozwiązana z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce innego adresu URL niezwiązanego z portalem.
 10. Usługodawca informuje, iż współpracuje z firmą DialCom24 Sp. z o.o. w obszarze płatności elektronicznych i oferuje możliwość dokonywania płatności za usługi dostępne na portalu za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Użytkownik korzystając z płatności elektronicznych, akceptuje wymagane regulaminy przez firmy Dialcom24 Sp. z o.o., dostępne w serwisie Przelewy24, na stronie www.przelewy24.pl.
 11. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:

  • ADMINISTRATOR / USŁUGODAWCA – przedsiębiorstwo SALEMAX Maciej Makowski, z siedzibą w Katowicach, przy ul. Górniczego Stanu 18D, posiadająca numer NIP: 954-242-74-90.
  • REGULAMIN - niniejszy dokument, zamieszczony na portalu pod adresem www.WlasnyBiznes.pl stanowiący regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  • POLITYKA PRYWATNOŚCI - dokument, zamieszczony na portalu pod adresem www.WlasnyBiznes.pl stanowiący integralną część regulaminu.
  • PORTAL - portal internetowy dostępny pod adresem https://wlasnybiznes.pl
  • TREŚĆ (CONTENT) - informacje publikowane na portalu, np. artykuł, oferta współpracy, ogłoszenie, formy graficzne, video, których podstawowym zadaniem jest dostarczenie Użytkownikowi wiarygodnych i pożądanych przez niego informacji.
  • UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która zaakceptowała postanowienia regulaminu
  • KATEGORIA PORTALU – dział tematyczny portalu.
  • KONTO – zbiór zawierający informacje o Użytkowniku oraz jego działaniach na portalu przypisany do Użytkownika pod unikalną nazwą – loginem, do którego posiada dostęp za pomocą unikatowego hasła.
  • LOGIN – prywatna i indywidualna nazwa Użytkownika zarejestrowanego, która została przez niego przybrana na etapie rejestracji oraz przypisana do jego Konta.
  • REKLAMA - każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei, albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Zleceniodawcę (Reklamodawcę).
  • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  • Dialcom24 Sp. z o.o. – firma Dialcom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, www.przelewy24.pl, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513.

II Zasady dostępności do portalu oraz wymagania techniczne

 1. Wymogiem obligatoryjnym korzystania z portalu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do sieci Internet z programem służącym do przeglądania jej treści (rekomendowana przeglądarka: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome)
 2. Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności portalu wymagane jest posiadanie konta e-mail oraz może być konieczne włączenie w przeglądarce – oprogramowanie akceptujące pliki typu cookies.
 3. Treści zamieszczane na portalu dostępne są dla wszystkich Użytkowników, jednakże z pełnej funkcjonalności portalu mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane. W szczególności dotyczy możliwości zamieszczania ogłoszeń, korzystania ze szkoleń online oraz zapisu do newslettera WlasnyBiznes.pl

III Rejestracja na portalu

 1. Aby uzyskać dostęp do pełnej funkcjonalności portalu wymagana jest rejestracja celem założenia konta. Rejestracja w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych może być dokonana tylko i wyłącznie przez osoby umocowane do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z usług portalu.
 2. Rejestracja jest bezpłatna dla wszystkich Użytkowników z obligatoryjnym wymogiem zapoznania się i akceptacją niniejszego regulaminu portalu oraz polityki prywatności.
 3. Użytkownik rejestrując się wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oraz na zamieszczenie ich w bazie danych Użytkownika w celu wykonania zobowiązań wynikających z regulaminu serwisu.
 4. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności
 5. Podczas rejestracji na portalu Użytkownik zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie portalu i podać zgodne z prawdą następujące dane osobowe:

  • login
  • hasło
  • adres e-mail
 6. Użytkownik powinien prawidłowo zabezpieczyć dane umożliwiające skorzystanie z portalu, w szczególności login i hasło.
 7. Usługodawca informuję, iż korzysta z plików cookies w celu realizacji usług portalu zgodnie z polityką plików cookies określoną w polityce prywatności. Każdy Użytkownik może określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce.
 8. Użytkownik po zaakceptowaniu otrzymywania newslettera wyraża zgodę na przekazywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) przez Usługodawcę.
 9. Usługodawca zaznacza, iż skorzystanie z niektórych usług dostępnych na portalu wymagać będzie udostępnienie danych osobowych Użytkownika osobom trzecim.
 10. Użytkownik w celu usunięcia Konta zobowiązany jest przesłać stosowne żądanie na adres Usługodawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Usługodawca zobowiązany jest do zlikwidowania konta w ciągu 30 dni od otrzymania żądania, tym samym dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte.
 11. Usługodawca ma prawo usunąć konto Użytkownika w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 12. Usunięcie konta nie skutkuje zaprzestaniem przesyłania newslettera.
 13. W celu rezygnacji z otrzymywania newslettera Użytkownik zobowiązany jest przesłać stosowne żądanie na adres Usługodawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Usługodawca zobowiązany jest do zaprzestania przesyłania newslettera w ciągu 30 dni od otrzymania żądania.

IV Zasady umieszczania treści na portalu

 1. Aby zamieścić treść na portalu wymagana jest rejestracja Użytkownika, a następnie zalogowanie się do konta na podstawie otrzymanego loginu oraz hasła i wypełnienie stosownego formularza.
 2. Użytkownik zamieszczając treść na portalu oświadcza, iż jest pełnoprawnym autorem i posiada wszelkie prawa do danej treści oraz ponosi odpowiedzialność za ich zamieszczenie.
 3. Zamieszczone treści na portalu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta handlowa w rozumieniu przepisów art.66 Kodeksu Cywilnego.
 4. Zamieszczenie treści na portalu przez Użytkownika może być odpłatne zgodnie z aktualnym cennikiem emisji treści udostępnionym na stronie portalu przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo ingerencji w treść i jej niepublikowania, w sytuacji, gdy:

  • nie zawiera danych kontaktowych Użytkownika,
  • formularz emisji treści jest błędnie wypełniony, w szczególności dotyczy wpisania danych teleadresowych w nieodpowiednie pola formularza niezgodnie z ich przeznaczeniem, np. wpisanie danych teleadresowych w pole: opis,
  • brak wypełnionych obowiązkowych pól,
  • zawiera dodatkowe formy reklamy poza informacjami wymaganymi przez formularz emisji treści,
  • występuje konflikt interesów,
  • treść jest niezgodna z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami społecznymi i etycznymi,
  • nie została opłacona zgodnie z aktualnym cennikiem emisji treści.
 6. Aby treść za usługi płatne została opublikowana należy dokonać płatności zgodnie z aktualnym cennikiem.
 7. Użytkownikom wystawiane są faktury VAT z użyciem danych zawartych w formularzu.
 8. W przypadku dokonania płatności za zamieszczenie treści przez Użytkownika, która nie została opublikowana na portalu Usługodawca zwróci przekazane środki Użytkownikowi w terminie 30 dni od planowanej daty emisji treści.
 9. Treść jest publikowana na portalu zgodnie z wybranym terminem emisji przez Użytkownika. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dalszej emisji treści po upływie wyznaczonego terminu bezpłatnie bez zgody Użytkownika, a następnie przeniesienie treści do archiwum.

V Dokonywanie transakcji za pośrednictwem portalu

 1. Usługodawca nie jest stroną w zawieranych transakcjach dot. ogłoszeń dokonywanych przez Użytkowników. Rola Usługodawcy ogranicza się do funkcji informacyjnej oraz umożliwia nawiązanie relacji stronom transakcji za pośrednictwem portalu.

VI Odpowiedzialność i obowiązki korzystania z portalu

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z portalu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia portalu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Usługodawcy.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść zamieszczoną przez niego na portalu.
 3. Użytkownik oświadcza, iż posiada wszelkie prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej do znaków towarowych, logotypów i treści zamieszczanych na portalu.
 4. Zlecana emisja treści jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, a portal WlasnyBiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności prawnej wynikającej ze złamania przepisów prawa przez Użytkownika.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie przez Usługodawcę przekazanych treści na portalu przez Użytkownika osobom trzecim.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z treści zamieszczonych na portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie za pisemną zgodą Usługodawcy.
 7. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez pisemnej zgody Usługodawcy:

  • kopiowanie, modyfikowanie treści udostępnianych na portalu,
  • pobieranie danych teleadresowych zamieszczonych w ogłoszeniach / ofertach i wtórne ich wykorzystywanie w części lub całości,
  • rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób treści opublikowanych na portalu.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwy w dostępności portalu, zwłaszcza z przyczyn technicznych. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby ewentualne przerwy spowodowały możliwie najmniejszą uciążliwość dla Użytkowników.

VII Reklamacje

 1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych przez portal należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres siedziby Usługodawcy.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania oraz odpowiedź zostanie udzielona na wskazany przez Użytkownika adres.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, które będą wymagać dodatkowych wyjaśnień od osób trzecich. O dodatkowym terminie każdorazowo Użytkownik zostanie powiadomiony.

VIII Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu z 14 dniowym wyprzedzeniem.
 2. Informacja o zmianie treści regulaminu zostanie opublikowana na stronie portalu.
 3. Użytkownik, który nie zaakceptuje zmienionej treści regulaminu powinien usunąć konto oraz zaprzestać użytkowania z portalu.
 4. W sytuacji nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, konto Użytkownika zostanie zablokowane i usunięte. Naruszenie niniejszego regulaminu może nieść za sobą skutki prawne.
 5. Integralną część regulaminu stanowi Polityka Prywatności dostępna na stronie portalu.
 6. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapytania należy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 6 stycznia 2020 r.
.