Regulamin portalu WlasnyBiznes.pl

I Postanowienia ogólne

II Zasady dostępności do portalu oraz wymagania techniczne

III Rejestracja na portalu

IV Korzystanie z usługi logowania za pomocą kont mediów społecznościowych

IV D. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika po zalogowaniu na portalu WlasnyBiznes.pl za pomocą kont mediów społecznościowych (Facebook, Google, LinkedIn)

V Zasady umieszczania treści na portalu

VI Dokonywanie transakcji za pośrednictwem portalu

VII Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Konsumentów

VIII Odpowiedzialność i obowiązki korzystania z portalu

IX Reklamacje

X Postanowienia końcowe 

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z portalu internetowego dostępnego pod adresem: https://wlasnybiznes.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Właścicielem portalu WlasnyBiznes.pl oraz administratorem danych osobowych Użytkowników portalu w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jest firma SALEMAX Maciej Makowski, z siedzibą w Katowicach, przy ul. Górniczego Stanu 18D, posiadająca numer NIP: 954-242-74-90 (dalej również jako Administrator, portal WlasnyBiznes.pl).
 4. WlasnyBiznes.pl jest portalem dla ludzi przedsiębiorczych, którego działalność polega w szczególności na:

  • ułatwieniu startu w biznesie
  • udostępnianiu wiedzy i informacji
  • możliwości zamieszczania treści w różnych kategoriach portalu
  • możliwości zapisu i otrzymywania newslettera WlasnyBiznes.pl
  • emisji reklam
 5. Celem portalu jest wspieranie przedsiębiorczości w Polsce, ułatwienie nawiązywania relacji biznesowych pomiędzy Użytkownikami oraz poszerzanie wiedzy osób, które prowadzą już własną działalność lub zamierzają otworzyć własną firmę. Portal WlasnyBiznes.pl:

  • zawiera prezentacje (profile / oferty współpracy) Partnerów Biznesowych portalu WlasnyBiznes.pl,
  • dostarcza wiadomości oraz informacje,
  • zawiera praktyczne porady jak prowadzić własny biznes,
  • stanowi platformę wymiany informacji,
  • ułatwia nawiązywanie kontaktów biznesowych,
  • umożliwia publikację ogłoszeń w kategorii: "Sprzedam / kupię biznes" oraz  "Ogłoszenia biznesowe"
 6. Portal WlasnyBiznes.pl skierowany jest do następujących grup Użytkowników:

  • ludzi przedsiębiorczych, którzy planują założyć firmę i szukają nowych możliwości,
  • przedsiębiorców, którzy oferują produkty i usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), mikroprzedsiębiorstw oraz tzw. solopreneur,
  • firm, które rozwijają zewnętrzną sieć sprzedaży i nawiązują współpracę z nowymi partnerami w oparciu o umowę: franczyzową, agencyjną, dystrybucyjną, dealerską lub pośrednictwa handlowego.
 7. Usługodawca informuje, że portal zawiera treści chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz układy graficzne.
 8. Warunkiem korzystania z portalu jest akceptacja niniejszego regulaminu przez Użytkownika.
 9. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce adresu URL zawierającego treści portalu oraz rozwiązana z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce innego adresu URL niezwiązanego z portalem.
 10. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:

  • REGULAMIN - niniejszy dokument, zamieszczony na portalu pod adresem www.WlasnyBiznes.pl stanowiący regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  • POLITYKA PRYWATNOŚCI - dokument, zamieszczony na portalu pod adresem www.WlasnyBiznes.pl stanowiący integralną część regulaminu.
  • PORTAL - portal internetowy dostępny pod adresem https://wlasnybiznes.pl
  • TREŚĆ (CONTENT) - informacje publikowane na portalu, np. artykuł, oferta współpracy, ogłoszenie, formy graficzne, video, których podstawowym zadaniem jest dostarczenie Użytkownikowi wiarygodnych i pożądanych przez niego informacji.
  • UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która zaakceptowała postanowienia regulaminu
  • KATEGORIA PORTALU – dział tematyczny portalu.
  • KONTO – zbiór zawierający informacje o Użytkowniku oraz jego działaniach na portalu przypisany do Użytkownika pod unikalną nazwą – loginem, do którego posiada dostęp za pomocą unikatowego hasła.
  • LOGIN – prywatna i indywidualna nazwa Użytkownika zarejestrowanego, która została przez niego przybrana na etapie rejestracji oraz przypisana do jego Konta.
  • REKLAMA - każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei, albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Zleceniodawcę (Reklamodawcę).
  • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

II Zasady dostępności do portalu oraz wymagania techniczne

 1. Wymogiem obligatoryjnym korzystania z portalu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do sieci Internet z programem służącym do przeglądania jej treści (rekomendowana przeglądarka: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome)
 2. Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności portalu wymagane jest posiadanie konta e-mail oraz może być konieczne włączenie w przeglądarce – oprogramowanie akceptujące pliki typu cookies.
 3. Treści zamieszczane na portalu dostępne są dla wszystkich Użytkowników, jednakże z pełnej funkcjonalności portalu mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane. W szczególności dotyczy możliwości zamieszczania ogłoszeń, korzystania ze szkoleń online oraz zapisu do newslettera WlasnyBiznes.pl 

III Rejestracja na portalu

 1. Aby uzyskać dostęp do pełnej funkcjonalności portalu wymagana jest rejestracja celem założenia konta. Rejestracja w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych może być dokonana tylko i wyłącznie przez osoby umocowane do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z usług portalu.
 2. Rejestracja jest bezpłatna dla wszystkich Użytkowników z obligatoryjnym wymogiem zapoznania się i akceptacją niniejszego regulaminu portalu oraz polityki prywatności.
 3. Użytkownik rejestrując się wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oraz na zamieszczenie ich w bazie danych Użytkownika w celu wykonania zobowiązań wynikających z regulaminu serwisu.
 4. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności
 5. Podczas rejestracji na portalu Użytkownik zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie portalu i podać zgodne z prawdą następujące dane osobowe:

  • login
  • hasło
  • adres e-mail
 6. Użytkownik powinien prawidłowo zabezpieczyć dane umożliwiające skorzystanie z portalu, w szczególności login i hasło.
 7. Usługodawca informuje, iż korzysta z plików cookies w celu realizacji usług portalu zgodnie z polityką plików cookies określoną w polityce prywatności. Każdy Użytkownik może określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce.
 8. Użytkownik po zaakceptowaniu otrzymywania newslettera wyraża zgodę na przekazywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) przez Usługodawcę.
 9. Usługodawca zaznacza, iż skorzystanie z niektórych usług dostępnych na portalu wymagać będzie udostępnienie danych osobowych Użytkownika osobom trzecim.
 10. Użytkownik w celu usunięcia Konta zobowiązany jest przesłać stosowne żądanie na adres Usługodawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Usługodawca zobowiązany jest do zlikwidowania konta w ciągu 30 dni od otrzymania żądania, tym samym dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte.
 11. Usługodawca ma prawo usunąć konto Użytkownika w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 12. Usunięcie konta nie skutkuje zaprzestaniem przesyłania newslettera.
 13. W celu rezygnacji z otrzymywania newslettera Użytkownik zobowiązany jest przesłać stosowne żądanie na adres Usługodawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Usługodawca zobowiązany jest do zaprzestania przesyłania newslettera w ciągu 30 dni od otrzymania żądania. 

IV Korzystanie z usługi logowania za pomocą kont mediów społecznościowych

A. Logowanie za pomocą Facebooka

 1. Usługodawca umożliwia logowanie się na portalu WlasnyBiznes.pl za pomocą opcji Facebook Connect. Jest to usługa oferowana przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla użytkowników mieszkających w UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook“).
 2. W przypadku korzystania z powyższej usługi logowania nie jest wymagana dodatkowa rejestracja opisana w dziale III niniejszego Regulaminu, która jest niezbędna do dodania i opublikowania ogłoszenia na portalu WlasnyBiznes.pl.
 3. W celu zalogowania się Użytkownik zostaje przekierowany na stronę portalu Facebook, na której może się zalogować, podając swoje dane użytkownika. W ten sposób profil użytkownika na portalu Facebook jest łączony z Kontem Użytkownika utworzonym na portalu WlasnyBiznes.pl. Za pośrednictwem tego łącza automatycznie Usługodawca otrzymuje informacje z portalu Facebook. Usługodawcy zostają przekazane następujące dane: imię i nazwisko, zdjęcie profilowe oraz adres e-mail.
 4. Te informacje są niezbędne do zawarcia umowy w celu identyfikacji Użytkownika. Dalsze informacje na temat portalu Facebook i ustawień prywatności można znaleźć w wytycznych ochrony danych pod adresem https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/update

B. Logowanie za pomocą Google

 1. Usługodawca umożliwia logowanie się na portalu WlasnyBiznes.pl za pomocą konta Google. Jest to usługa, którą zapewnia Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland („Google“).
 2. W przypadku korzystania z powyższej usługi logowania nie jest wymagana dodatkowa rejestracja opisana w dziale III niniejszego Regulaminu, która jest niezbędna do dodania i opublikowania ogłoszenia na portalu WlasnyBiznes.pl.
 3. W celu zalogowania się Użytkownik zostaje przekierowany na stronę Google, na której może się zalogować, podając swoje dane użytkownika. W ten sposób profil Google użytkownika jest łączony z Kontem Użytkownika utworzonym na portalu WlasnyBiznes.pl. Za pośrednictwem tego łącza automatycznie Usługodawca otrzymuje informacje od Google. Usługodawcy zostają przekazane następujące dane: imię i nazwisko, zdjęcie profilowe oraz adres e-mail.
 4. Te informacje są niezbędne do zawarcia umowy w celu identyfikacji Użytkownika. Dalsze informacje na temat Google i ustawień prywatności można znaleźć w wytycznych ochrony danych pod adresem https://policies.google.com/privacy

C. Logowanie za pomocą LinkedIn

 1. Usługodawca umożliwia logowanie się na portalu WlasnyBiznes.pl za pomocą konta LinkedIn. Jest to usługa, którą zapewnia LinkedIn Corp., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. („LinkedIn“).
 2. W przypadku korzystania z powyższej usługi logowania nie jest wymagana dodatkowa rejestracja opisana w dziale III niniejszego Regulaminu, która jest niezbędna do dodania i opublikowania ogłoszenia na portalu WlasnyBiznes.pl.
 3. W celu zalogowania się Użytkownik zostaje przekierowany na stronę portalu LinkedIn, na której może się zalogować, podając swoje dane użytkownika. W ten sposób profil użytkownika na portalu LinkedIn jest łączony z Kontem Użytkownika utworzonym na portalu WlasnyBiznes.pl. Za pośrednictwem tego łącza automatycznie Usługodawca otrzymuje informacje z portalu LinkedIn. Usługodawcy zostają przekazane następujące dane: imię i nazwisko, zdjęcie profilowe oraz adres e-mail.
 4. Te informacje są niezbędne do zawarcia umowy w celu identyfikacji Użytkownika. Dalsze informacje na temat portalu LinkedIn i ustawień prywatności można znaleźć w wytycznych ochrony danych pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

D. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika po zalogowaniu na portalu WlasnyBiznes.pl za pomocą kont mediów społecznościowych (Facebook, Google, LinkedIn)

 1. Po zalogowaniu za pomocą kont mediów społecznościowych (Facebook, Google, LinkedIn) zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora:

  • przy dodaniu ogłoszenia obejmuje dane kontaktowe, tj. nazwę ogłoszeniodawcy / organizatora, adres -email oraz telefon, które są widoczne dla pozostałych użytkowników portalu, aby mogli się skontaktować z ogłoszeniodawcą,
  • przy dokonaniu płatności obejmuje: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, tj. miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer lokalu / mieszkania.
  • w przypadku chęci otrzymania faktury obejmuje dodatkowo: nazwę firmy, NIP oraz adres siedziby (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer budynku / lokalu).
 2. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu wykonania umowy, którą zawiera z Usługodawcą, akceptując regulamin i politykę prywatności – podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania tej umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych, nie dłużej niż 3 lata. Jeśli Użytkownik zapisał się dodatkowo do newslettera, to jego adres e-mail będzie przetwarzany tak długo, aż nie wycofa zgody na ich przetwarzanie i wypisze się z newslettera lub wyśle stosowną informację do Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 4. Użytkownik powinien również wiedzieć, że jego dane osobowe Usługodawca przekazuje do następujących kategorii odbiorców, z którymi współpracuje w celu realizacji umowy, tj. dostawcy usług hostingowych, biura rachunkowego, dostawcy platformy za pośrednictwem której realizujemy płatności on-line oraz wysyłkę newslettera (w przypadku zapisania się do newslettera).
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w dowolnym momencie. Ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wystarczy, że wyśle stosowną informację do Administratora.
 6. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu Użytkownika, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 7. Z Administratorem Użytkownik możesz skontaktować się poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

V Zasady umieszczania treści na portalu

 1. Aby zamieścić treść na portalu wymagana jest rejestracja Użytkownika, a następnie zalogowanie się do konta na podstawie otrzymanego loginu oraz hasła i wypełnienie stosownego formularza.
 2. Użytkownik zamieszczając treść na portalu oświadcza, iż jest pełnoprawnym autorem i posiada wszelkie prawa do danej treści oraz ponosi odpowiedzialność za ich zamieszczenie.
 3. Zamieszczone treści na portalu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta handlowa w rozumieniu przepisów art.66 Kodeksu Cywilnego.
 4. Zamieszczenie treści na portalu przez Użytkownika może być odpłatne zgodnie z aktualnym cennikiem emisji treści udostępnionym na stronie portalu przez Usługodawcę.
 5. W zamieszczonej treści na portalu przez Użytkowników nie ma możliwości dodawania aktywnych linków zewnętrznych. 

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo ingerencji w treść i jej niepublikowania, w sytuacji, gdy:

  • nie zawiera danych kontaktowych Użytkownika,
  • formularz emisji treści jest błędnie wypełniony, w szczególności dotyczy wpisania danych teleadresowych w nieodpowiednie pola formularza niezgodnie z ich przeznaczeniem, np. wpisanie danych teleadresowych w pole: opis,
  • brak wypełnionych obowiązkowych pól,
  • zawiera dodatkowe formy reklamy poza informacjami wymaganymi przez formularz emisji treści,
  • występuje konflikt interesów,
  • treść jest niezgodna z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami społecznymi i etycznymi,
  • nie została opłacona zgodnie z aktualnym cennikiem emisji treści.
 7. Aby treść za usługi płatne została opublikowana należy dokonać płatności zgodnie z aktualnym cennikiem.
 8. W przypadku dokonania płatności za zamieszczenie treści przez Użytkownika, która nie została opublikowana na portalu Usługodawca zwróci przekazane środki Użytkownikowi w terminie 30 dni od planowanej daty emisji treści.
 9. Treść jest publikowana na portalu zgodnie z wybranym terminem emisji przez Użytkownika. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dalszej emisji treści po upływie wyznaczonego terminu bezpłatnie bez zgody Użytkownika, a następnie przeniesienie treści do archiwum. 

VI Dokonywanie transakcji za pośrednictwem portalu

 1. Usługodawca nie jest stroną w zawieranych transakcjach dot. ogłoszeń dokonywanych przez Użytkowników. Rola Usługodawcy ogranicza się do funkcji informacyjnej oraz umożliwia nawiązanie relacji stronom transakcji za pośrednictwem portalu. 

VII Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Konsumentów

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. Ustawy o Prawach Konsumenta.
 2. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta nie przysługuje to uprawnienie m.in. w odniesieniu do umów o:

  • świadczenie usług, jeżeli usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu realizacji usługi.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może również skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy / realizacji usługi, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Ustawy o Prawach Konsumenta. 

VIII Odpowiedzialność i obowiązki korzystania z portalu

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z portalu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia portalu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Usługodawcy.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść zamieszczoną przez niego na portalu.
 3. Użytkownik oświadcza, iż posiada wszelkie prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej do znaków towarowych, logotypów i treści zamieszczanych na portalu.
 4. Zlecana emisja treści jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, a portal WlasnyBiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności prawnej wynikającej ze złamania przepisów prawa przez Użytkownika.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie przez Usługodawcę przekazanych treści na portalu przez Użytkownika osobom trzecim.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z treści zamieszczonych na portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie za pisemną zgodą Usługodawcy.
 7. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez pisemnej zgody Usługodawcy:

  • kopiowanie, modyfikowanie treści udostępnianych na portalu,
  • pobieranie danych teleadresowych zamieszczonych w ogłoszeniach / ofertach i wtórne ich wykorzystywanie w części lub całości,
  • rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób treści opublikowanych na portalu.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwy w dostępności portalu, zwłaszcza z przyczyn technicznych. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby ewentualne przerwy spowodowały możliwie najmniejszą uciążliwość dla Użytkowników. 

IX Reklamacje

 1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych przez portal należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres siedziby Usługodawcy.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania oraz odpowiedź zostanie udzielona na wskazany przez Użytkownika adres.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, które będą wymagać dodatkowych wyjaśnień od osób trzecich. O dodatkowym terminie każdorazowo Użytkownik zostanie powiadomiony. 

X Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu z 14 dniowym wyprzedzeniem.
 2. Informacja o zmianie treści regulaminu zostanie opublikowana na stronie portalu.
 3. Użytkownik, który nie zaakceptuje zmienionej treści regulaminu powinien usunąć konto oraz zaprzestać użytkowania z portalu.
 4. W sytuacji nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, konto Użytkownika zostanie zablokowane i usunięte. Naruszenie niniejszego regulaminu może nieść za sobą skutki prawne.
 5. Integralną część regulaminu stanowi Polityka Prywatności dostępna na stronie portalu.
 6. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapytania należy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 6 stycznia 2020 r.