I Postanowienia og贸lne

 1. Niniejszy regulamin okre艣la warunki i zasady emisji reklam na portalu.
 2. Reklamy s膮 emitowane na podstawie odr臋bnie zawartej umowy wsp贸艂pracy pomi臋dzy Zleceniodawc膮 a Zleceniobiorc膮.
 3. Zawarcie umowy, o kt贸rej mowa w punkcie 2 niniejszego paragrafu przez Zleceniodawc臋 jest r贸wnoznaczne z akceptacj膮 postanowie艅 niniejszego regulaminu oraz regulaminu portalu.
 4. Zleceniodawca ponosi pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 za tre艣膰 zamieszczonych przez niego reklam na portalu.
 5. Zleceniodawca o艣wiadcza, i偶 posiada wszelkie prawa autorskie oraz prawa w艂asno艣ci przemys艂owej do znak贸w towarowych, logotyp贸w i tre艣ci reklam zamieszczonych przez niego na portalu.
 6. Zlecana emisja reklam jest zgodna z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, a portal WlasnyBiznes.pl nie ponosi odpowiedzialno艣ci prawnej wynikaj膮cej ze z艂amania przepis贸w prawa przez Zleceniodawc臋.
 7. Zleceniodawca wyra偶a zgod臋 na udost臋pnianie przez Zleceniobiorc臋 przekazanych tre艣ci na portalu przez Zleceniodawc臋 osobom trzecim.
 8. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odmowy emisji reklamy bez podania przyczyny Zleceniodawcy na podstawie oceny przes艂anych materia艂贸w reklamowych, bez ponoszenia jakichkolwiek odpowiedzialno艣ci z tego tytu艂u.
 9. Terminy u偶yte w niniejszym Regulaminie posiadaj膮 nast臋puj膮ce znaczenie:

  • REGULAMIN - niniejszy dokument, zamieszczony na portalu pod adresem https://wlasnybiznes.pl
  • REGULAMIN PORTALU - regulamin, zamieszczony na portalu pod adresem https://wlasnybiznes.pl stanowi膮cy regulamin, o kt贸rym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  • PORTAL- portal internetowy dost臋pny pod adresem https://wlasnybiznes.pl
  • REKLAMA - ka偶dy przekaz zmierzaj膮cy do promocji sprzeda偶y albo innych form korzystania z towar贸w lub us艂ug, popierania okre艣lonych spraw lub idei, albo do osi膮gni臋cia innego efektu po偶膮danego przez Reklamodawc臋
  • MATERIA艁Y REKLAMOWE 鈥 tre艣膰 oraz grafika przekazu reklamowego w postaci plik贸w elektronicznych
  • ZAM脫WIENIE REKLAMY 鈥 nast臋puje w momencie podpisania stosownej umowy wsp贸艂pracy pomi臋dzy Zleceniodawc膮 a Zleceniobiorc膮
  • KATEGORIA PORTALU 鈥 dzia艂 tematyczny portalu.
  • ZLECENIOBIORCA 鈥 przedsi臋biorstwo SALEMAX Maciej Makowski, z siedzib膮 w Katowicach, przy ul. G贸rniczego Stanu 18D, posiadaj膮ca numer NIP: 954-242-74-90.
  • ZLECENIODAWCA (REKLAMODAWCA) - osoba fizyczna, kt贸ra uko艅czy艂a 18 lat i posiada pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych lub osoba prawna, kt贸ra zaakceptowa艂a postanowienia regulaminu

II Warunki zam贸wienia i emisji reklamy

 1. Modele emisji reklamy:

  • emisja reklamy na konkretnych stronach serwisu, np. strona g艂贸wna portalu
  • ROC (Run on Category) emisja na stronach wybranej kategorii tematycznej portalu
  • ROS (Run on Site) emisja na portalu na wszystkich jego podstronach
 2. Modele p艂atno艣ci za emisj臋 reklamy: FLAT FEE 鈥 forma rozliczenia, w kt贸rej Zleceniodawca kupuj臋 emisj臋 w danym modelu na okre艣lony czas (dzie艅, tydzie艅, miesi膮c, kwarta艂, rok)
 3. Aby dokona膰 zam贸wienia emisji reklamy wymagane jest podpisanie odr臋bnej umowy wsp贸艂pracy pomi臋dzy Zleceniodawc膮 a Zleceniobiorc膮.
 4. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zam贸wienia z powodu braku zap艂aty lub op贸藕nienia zap艂aty wynagrodzenia przez Zleceniodawc臋.
 5. Reklama jest publikowana na portalu zgodnie z wybranym terminem emisji przez Zleceniodawc臋. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do dalszej emisji reklamy po up艂ywie wyznaczonego terminu bezp艂atnie bez zgody Zleceniodawcy, a nast臋pnie przeniesienie tre艣ci do archiwum.

III Wynagrodzenie

 1. Zamieszczenie reklamy na portalu przez Zleceniodawc臋 jest odp艂atne zgodnie z aktualnym cennikiem emisji reklam udost臋pnionym przez Zleceniobiorc臋. Ceny reklam ustala si臋 wed艂ug cennika emisji reklam obowi膮zuj膮cego w dniu podpisania umowy wsp贸艂pracy przez Zleceniobiorc臋.
 2. Zleceniodawcy wystawiona jest faktura VAT na podstawie danych zawartych w umowie
 3. Aby reklama zosta艂a wyemitowana nale偶y dokona膰 p艂atno艣ci zgodnie z aktualnym cennikiem emisji reklam na podstawie wystawionej faktury, o kt贸rej mowa w punkcie 2 niniejszego paragrafu.

IV Reklamacje

 1. Reklamacje w zakresie us艂ug 艣wiadczonych przez portal nale偶y sk艂ada膰 drog膮 elektroniczn膮 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript. lub listownie na adres siedziby Zleceniobiorcy.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania oraz odpowied藕 zostanie udzielona na wskazany przez U偶ytkownika adres.
 3. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo wyd艂u偶enia terminu rozpatrzenia reklamacji, kt贸re b臋d膮 wymaga膰 dodatkowych wyja艣nie艅 od os贸b trzecich. O dodatkowym terminie ka偶dorazowo Zleceniodawca zostanie powiadomiony.
 4. W przypadku braku emisji reklamy lub niezgodnej z ustaleniami w umowie wsp贸艂pracy z winy Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca zobowi膮zuje si臋 do powt贸rnej emisji reklamy w ustalonym ze Zleceniodawc膮 terminie.
 5. Wszelkie reklamacje dotycz膮ce wyemitowanej reklamy nale偶y sk艂ada膰 najp贸藕niej w terminie 7 dni roboczych od ustalonego terminu zako艅czenia emisji reklamy.

V Postanowienia ko艅cowe

 1. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany tre艣ci niniejszego regulaminu z 14 dniowym wyprzedzeniem.
 2. Informacja o zmianie tre艣ci regulaminu zostanie opublikowana w szczeg贸lno艣ci na stronie portalu.
 3. W przypadku jakichkolwiek pyta艅 lub w膮tpliwo艣ci zapytania nale偶y przesy艂a膰 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem 18 listopada 2017r.
 5. Integraln膮 cz臋艣膰 Regulaminu stanowi odr臋bna umowa wsp贸艂pracy zawarta pomi臋dzy Zleceniodawc膮 a Zleceniobiorc膮.
.