Pytania, które pomogą Ci wybrać franczyzę

pytania, które pomogą wybrać franczyzę

Zanim osobiście spotkasz się z franczyzodawcą, przygotuj się do spotkania. Poniżej znajduje się lista pytań, którą możesz wykorzystać do weryfikacji systemu partnerskiego. Nie wszystkie pytania będą zawsze przydatne, ponieważ wiele zależy od charakteru działalności oraz od branży, w której chcesz otworzyć franczyzę.

🎧 Audio: Pytania, które pomogą Ci wybrać franczyzęPytania podzieliłem na kilka kategorii: ogólne informacje o franczyzodawcy, sieć franczyzowa, wymagania i proces otwarcia, szczegółowe koszty związane z inwestycją, kwestie formalno-prawne, model biznesowy i współpraca, oferowanie wsparcie, oferta handlowa i produkty oraz proces sprzedaży.

Pamiętaj, że oferty franczyzodawców możesz sprawdzić w katalogu franczyz.

Ogólne informacje o franczyzodawcy

 • Jakie doświadczenie w prowadzeniu biznesu oraz zarządzaniu siecią posiadają twórcy koncepcji i jakie osiągnęli sukcesy?
 • Jaka jest struktura organizacyjna firmy? Jakim zespołem w terenie oraz w centrali zarządza franczyzodawca?
 • Jakie kanały dystrybucji ma franczyzodawca (oddziały własne, placówki franczyzowe, sklep internetowy, przedstawiciele terenowi)?
 • Jaka jest kondycja finansowa firmy?
 • Czym wyróżnia się marka franczyzodawcy na rynku?
 • Czy istnieje możliwość kontaktu z obecnymi franczyzobiorcami w celu zasięgnięcia opinii na temat systemu franczyzowego?

Sieć franczyzowa

 • Jak długo istnieje sieć franczyzowa?
 • Ile placówek liczy sieć sprzedaży (jednostki własne/franczyzowe)?
 • Ile placówek franczyzowych było rok temu, a ile jest obecnie?
 • Z iloma franczyzobiorcami zakończono współpracę w ostatnich dwóch latach?
 • Jakie są aktualne plany rozwoju? Jakie tempo rozwoju sieci zakłada franczyzodawca w najbliższych latach?
 • Czy w sieci franczyzowej funkcjonuje rada partnerów? Rada partnerów ma zazwyczaj charakter doradczy i opiniotwórczy w zakresie wprowadzania zmian w sieci franczyzowej.

katalog franczyz oferty

Wymagania oraz proces otwarcia

 • Jakie są oczekiwania względem franczyzobiorcy?
 • Czy jest wymagane doświadczenie w branży?
 • W jakich miejscowościach franczyzodawca poszukuje partnerów? Czy jest możliwość przejęcia funkcjonującej jednostki franczyzowej?
 • Czy są wymagane dodatkowe zabezpieczenia (kaucja, weksel in blanco, nieruchomość, poręczenie)?
 • Jakie są dokumenty wymagane do nawiązania współpracy?
 • Jakie są dopuszczalne formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej?
 • Jak długo trwa proces otwarcia jednostki franczyzowej?
 • Jak wygląda proces otwarcia jednostki franczyzowej (poszczególne etapy)?
 • Jak przebiega proces adaptacyjny nowego pracownika? Jakie powinien odbyć rodzaje szkoleń? Czy jest wymagany staż w innej jednostce?
 • Jakie wymagania powinien spełniać lokal (metraż, liczba stanowisk, lokalizacja, witryna)?

Szczegółowe koszty związane z inwestycją

 • Jaka jest całkowita kwota inwestycji niezbędna do uruchomienia jednostki franczyzowej wraz z wyposażeniem, zatowarowaniem, opłatami licencyjnymi, szkoleniami, adaptacją lokalu?
 • Czy franczyzodawca partycypuje w kosztach uruchomienia jednostki franczyzowej?
 • Jak wygląda symulacja kosztów bieżących i przychodów (zakładane koszty a prognozowane przychody)?
 • Po jakim okresie (miesiącach, latach) zwróci się inwestycja?
 • Jakie są opłaty wstępne oraz stałe na rzecz franczyzodawcy?
 • Czy jest wymagany projekt lokalu? Jeśli tak, to kto jest wykonawcą projektu (firma wyznaczona przez franczyzodawcę czy dowolnie wybrana)? Kto jest zobowiązany do pokrycia kosztu przygotowania projektu?
 • Czy jest wyznaczona firma, która jest dostawcą niezbędnego wyposażenia i sprzętu? Czy istnieje możliwość zakupienia wyposażenia oraz sprzętu od poprzednich partnerów?
 • Kto wykonuje oznakowanie zewnętrzne lokalu i pokrywa jego koszty?
 • Kto zajmuje się wymianą wizualizacji w lokalu w przypadku zmiany kampanii marketingowej oraz kto ponosi koszty zmian?
 • Czy franczyzodawca dostarcza materiały reklamowe? Jaki jest ich koszt? Czy materiały mogą być drukowane we własnym zakresie zgodnie z projektem, czy też jest wytypowana firma zewnętrzna?
 • Czy są wyznaczeni i narzuceni dostawcy?
 • Kto ponosi koszty szkoleń (uczestnictwo, dojazd, nocleg, diety) i jak często są organizowane?

Kwestie formalno-prawne

 • Co zawiera pakiet franczyzowy?
 • Czy franczyzodawca udostępnia umowę franczyzową przed nawiązaniem współpracy?
 • Na jaki okres podpisywana jest umowa? Jak wygląda możliwość jej przedłużenia oraz wcześniejszego rozwiązania?
 • Jakie są kary? W jakich przypadkach na franczyzobiorcę może zostać nałożona kara finansowa i w jakiej wysokości?
 • Jaki jest termin, w którym franczyzodawca ma obowiązek powiadomienia franczyzobiorcy o planowanych zmianach dotyczących współpracy?
 • Czy franczyzodawca udziela gwarancji, że warunki współpracy nie ulegną zmianie w ciągu na przykład 12 miesięcy od daty podpisania umowy?
 • Czy franczyzodawca ma prawo otworzyć inną jednostkę w pobliżu?
 • Czy jest zakaz konkurencji?
 • Jaki rodzaj umowy najmu lokalu jest akceptowany: umowa dwustronna, trójstronna?
 • Jakie są dopuszczalne formy zatrudnienia pracowników (umowa o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza)?

Model biznesowy i współpraca

 • Jak wygląda model biznesowy?
 • Jakie są stawki prowizyjne, marża (czy są zwroty, wyłączenia, od czego jest to uzależnione)?
 • Jak wygląda struktura przychodów w ciągu roku?
 • Czy są narzucane plany sprzedażowe, które partner powinien realizować? Jakie są ewentualne kary za ich niezrealizowanie?
 • Jaka jest pożądana oraz realna wielkość sprzedaży w wybranej lokalizacji?
 • Jakie są obowiązki franczyzobiorcy i franczyzodawcy w trakcie współpracy?
 • Ile stanowisk pracy wymaga franczyzodawca, to znaczy ile osób musi pracować w jednostce franczyzowej? Co w przypadku urlopu, choroby?
 • Jak wygląda proces logistyki i zakupów?
 • Jakie środki kontroli są stosowane przez franczyzodawcę (badania Mystery Shopper, rankingi, audyty)?

Oferowanie wsparcie

 • Czy franczyzodawca pomaga w wyborze lokalizacji, rekrutacji i selekcji pracowników oraz udostępnia wzory niezbędnych umów (umowa najmu, umowa o pracę, oświadczenie o zachowaniu poufności, umowa współpracy z kontrahentami)?
 • Jakie stałe wsparcie otrzymuje franczyzobiorca? W przypadku opłaty miesięcznej − czego ona dotyczy?
 • Jakie know-how oraz narzędzia oferuje franczyzodawca?
 • Jakie wsparcie marketingowe gwarantuje franczyzodawca?
 • Czy partner może prowadzić akcje promocyjne we własnym zakresie?
 • Czy franczyzodawca udostępnia swoje bazy klientów oraz leady sprzedażowe?
 • Czy są organizowane konkursy sprzedażowe?
 • Jak wygląda wsparcie sprzedażowe (menedżer regionalny, trener, back office, infolinia)?
 • Iloma jednostkami franczyzowymi zarządza jeden menedżer regionalny?

Oferta handlowa. Produkty oraz proces sprzedaży

 • Jakie produkty i usługi są sprzedawane?
 • Jakie wartości unikalne mają oferowane produkty i usługi?
 • Jaki jest profil klienta?
 • Jaki jest potencjał rynku?
 • Jaka jest konkurencja?
 • Jak kształtuje się oferta na tle konkurencji? Jaką przewagę konkurencyjną daje marka franczyzodawcy?
 • Jakie kanały komunikacji, dystrybucji i sprzedaży są wykorzystywane?
 • Jak wygląda proces sprzedaży? Jakie są różnice między oddziałem własnym oraz jednostką franczyzową w produktach, w procesie?

Powyższa lista pytań oraz pozostałe artykuły o franczyzie opublikowane na portalu WlasnyBiznes.pl pozwolą Ci dobrze przygotować się do spotkania z franczyzodawcą pod względem merytorycznym.

Spotkanie z franczyzodawcą

Zanim spotkasz się z franczyzodawcą, najpierw musisz się umówić, co wbrew pozorom nie jest takie łatwe, jak się wydaje.

Większość franczyzodawców ma strony internetowe z opisem systemu partnerskiego lub firmowe profile na branżowych portalach skupiających oferty franczyzy. Zwróć uwagę, czy w danych adresowych podany jest namiar na konkretną osobę, która jest odpowiedzialna za pierwszy kontakt, a także na to, jak długo franczyzodawca odpowiada na wysłane zgłoszenie.

Powyższe kwestie pomogą ocenić, jak dana firma jest zarządzana. Dobrze zorganizowany system franczyzowy powinien mieć wytypowaną osobę do kontaktu, która odpowie na podstawowe pytania oraz w razie potrzeby skontaktuje Cię z odpowiednim pracownikiem w regionie.

Ponadto z osobą, z którą odbędziesz pierwsze spotkanie, prawdopodobnie będziesz pracować na co dzień. Dlatego też chemia, chęć współpracy z danym człowiekiem jest bardzo ważna. Zwróć również uwagę na kilka aspektów podczas spotkania, między innymi:

 • Jak traktuje Cię franczyzodawca?
 • Czy zatroszczył się o stworzenie odpowiednich warunków sprzyjających rozmowie?
 • Czy przedstawiciel firmy jest przygotowany pod względem merytorycznym?
 • Czy rzeczowo odpowiada na wszystkie pytania?
 • Czy interesuje się tym, jaką masz motywację, skąd decyzja o otwarciu franczyzy?
 • Czy franczyzodawca udostępnia dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o współpracy, między innymi prezentację, wyniki finansowe, umowę franczyzową wraz z załącznikiem prowizyjnym?

Jeśli uważasz, że niniejszy artykuł jest wartościowy to udostępnij go proszę (na dole znajdują się przyciski udostępnienia w mediach społecznościowych 👇). Dzięki Twojej pomocy dotrze on do większej liczby osób.

Autor: Maciej Makowski, twórca portalu WlasnyBiznes.pl

Gotowe pomysły na biznes

Artykuły o franczyzie, które mogą Cię zainteresować:

Więcej
 • Jak wybrać najlepszą ofertę franczyzy?

  • Sprawdzona franczyza

  Jeśli nie masz własnego pomysłu na biznes a chcesz otworzyć firmę, to optymalnym rozwiązaniem jest skoncentrowanie się na ofertach franczyzy. Ta forma współpracy w ostatnich latach zyskała na popularności, co przełożyło się na ilość franczyzodawców.

 • Proces uruchomienia franczyzy

  • Sprawdzona franczyza

  W procesie nawiązania współpracy z franczyzodawcą możemy wyróżnić kilka podstawowych elementów. W zależności od systemu partnerskiego i skomplikowania biznesu ten proces może zawierać dodatkowe punkty.

 • Prawdziwe oblicze franczyzodawcy

  • Sprawdzona franczyza

  Firmy, które zdecydowały się na rozwój sieci franczyzowej, traktuję jak podmioty debiutujące na giełdzie papierów wartościowych. Stawiam im równie wysokie wymagania oraz oczekuję od nich pełnej transparentności. Dlaczego? Ponieważ w obu przypadkach podmioty biorą odpowiedzialność za swoich partnerów, czyli inwestorów lub franczyzobiorców.

 • Warunki i zasady współpracy z franczyzodawcą

  • Sprawdzona franczyza

  Dla zabezpieczenia swoich interesów koniecznie zweryfikuj warunki i zasady współpracy, które są zapisane w dokumentach, między innymi w umowie współpracy oraz załącznikach. Jeśli w umowie są zapisy, które odwołują się do podręcznika operacyjnego lub księgi standardów, a dotyczą kwestii, za które odpowiadasz, i ewentualnych kar, to z nimi również musisz się zapoznać.

 • Zalety i wady franczyzy

  • Sprawdzona franczyza

  Franczyza daje wiele korzyści, ale jak to w życiu bywa, wszystko ma swoje plusy i minusy, więc nie zapominam o przedstawieniu jej wad oraz związanych z nią zagrożeń. Poniższe zestawienie plusów i minusów to mój punkt widzenia i jak każdy tego typu rozrachunek należy przeanalizować przez pryzmat własnych doświadczeń, potrzeb i oczekiwań. Dla Ciebie coś może być niewątpliwą korzyścią, a dla mnie ograniczeniem i wadą.

 • Pytania, które pomogą Ci wybrać franczyzę

  • Sprawdzona franczyza

  Zanim osobiście spotkasz się z franczyzodawcą, przygotuj się do spotkania. Poniżej znajduje się lista pytań, którą możesz wykorzystać do weryfikacji systemu partnerskiego. Nie wszystkie pytania będą zawsze przydatne, ponieważ wiele zależy od charakteru działalności oraz od branży, w której chcesz otworzyć franczyzę.