Zapraszam do przedsiębiorczości fraktalnej (naturalnej)

Numer ogłoszenia: 50 Kategoria: NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ

Miejscowość: Warszawa Województwo: Cała Polska

Numer telefonu: 662167691
E-mail: pro-wita@wp.pl

Opis

Zapraszam do tworzącej się przedsiębiorczości fraktalnej, opisanej w Encyklopedii Zarządzania, jako sposobu organizowania się, który przynosi najlepsze rezultaty.  

Motto organizacji fraktalnej: „ Każdy przynosi korzyści komuś innemu i otrzymuje za to coś w zamian” – Hans-Jurgen Warnecke, Rewolucja kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo fraktalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa 1999 r. 

Cel działalności: Tworzenie Jedności na wzór pierwotnych cywilizacji poprzez współtworzenie: „Łącz i współtwórz” – widzieć w innej osobie partnera, a nie przeciwnika. Organizacja  zbudowana  fraktalnie jest odporna na kryzysy ekonomiczne i zawiera w sobie potencjał tworzenia dobrobytu dla wszystkich.  Chcemy działać jako Całość, z pożytkiem dla każdego. 

Sposób działania  

 • Współpracujemy z korporacją o globalnym zasięgu, która dała nam narzędzia do pracy. 
 • Mamy do dyspozycji globalną platformę współpracy, która  została nam  udostępniona w sierpniu 2021 r., działa w 224 krajach. Na tej platformie zastosowano techniki informatyczne, które w prosty sposób pomagają w pomnażaniu kapitału na zasadzie komplementarności. 
 • Niczego nie sprzedajemy.  
 • Pracujemy w zespołach trójkowych, jest to tzw. binarny tryplet (1 + 2), tak jak w naturze. Jest to najbardziej efektywny model działania, ponieważ daje możliwość jednoczesnego inwestowania i pomnażania wniesionego przez siebie kapitału. 
 • Inwestujemy swoje pieniądze jednorazowo w zestaw startowy, a później podtrzymujemy zakupy miesięczne na minimalnym, wymaganym poziomie, aby uczestniczyć w dywidendzie od stworzonego razem z zespołem obrotu.
 • Tworzymy obroty wzajemnie, tzn. ja najbliższemu partnerowi, partner swojemu, itd., w ten sposób wynagradzamy siebie nawzajem za aktywność w obrocie, koszty znikają, a przychody rosną. Jedność w działaniu zwiększa korzyści. Wynagrodzenia płyną na indywidualne konta. 

Zalety 

 • Jest to działalność bez kosztów i bez strat, z rosnącym przychodem, bez konkurowania i bez pośrednictwa, oparta na budowaniu wzajemnych relacji i harmonijnej współpracy.  
 • Firma wynagradza nas za stworzone obroty, a my wynagradzamy siebie nawzajem za stworzone obroty – jesteśmy wobec siebie dźwignią finansową, jednocześnie darczyńcą i biorcą - zyskujemy podwójnie. 
 • Poprzez idealne zorganizowanie wewnętrzne sami tworzymy wartość dodaną. 
 • Dzięki powtarzalności, szybkiej rotacji kapitału i zachowaniu ciągłości w działaniu możemy się cieszyć rosnącym przychodem. 
 • W organizacji zbudowanej fraktalnie istnieje nieprzerwany ciąg zdarzeń, dlatego możemy przewidzieć efekt takiej współpracy oraz czas, w jakim go osiągniemy. Takie podejście stosowane jest na rynkach finansowych w celu prognozowania i analizy przyszłych dochodów. 

Zapraszam do kontaktu.

.