Wsparcie inwestorskie w branży: fotowoltaika

Numer ogłoszenia: 210 Kategoria: NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ

Miejscowość: Łódź Województwo: Łódzkie

Numer telefonu: 604931966
E-mail: biurocash@interia.pl

Opis

Inwestujesz, bądź chcesz zainwestować w farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MWh i więcej w Polsce?

Wstrzymujesz się z tą inwestycją, bo barierą jest dla Ciebie:

1. Znalezienie odpowiedniego miejsca na inwestycję, lub

2. Uzyskanie tzw. podkładów inwestycyjnych, w tym:

  • nabycie praw do odpowiednich gruntów
  • przygotowanie projektu inwestycyjnego
  • uzyskanie pozwolenia na budowę, zgód środowiskowych i innych uwarunkowań administracyjnych
  • sfinalizowanie umowy przyłączenia do sieci energetycznej

3. Pozyskanie Wykonawcy, lub

4. Pozyskanie najtańszego źródła finansowania, w tym:

  • preferencyjnego w WFOŚiGW z uzyskaniem gwarancji bankowej i późniejszą możliwością umorzenia
  • kredytowego o charakterze dopełniającym lub całkowitym z możliwie najkorzystniejszymi cenami i kowenantami w istniejących uwarunkowaniach

Usuwam wszystkie ww. bariery, bo dysponuję adekwatnymi relacjami i doświadczeniem.
Zapraszam do współpracy.