Plany rozwojowe sieci franczyzowej MBE na rok 2022

franczyza MBE Boxes etc Daniel Sułek

O planach rozwoju sieci franczyzowej MBE na rok 2022 opowiada Pan Daniel Sułek, Country Manager Mail Boxes Etc.

Mail Boxes Etc. to jedna z największych sieci franczyzowych na świecie, oferująca kompleksowe usługi wysyłkowe, logistyczne i poligraficzne, a także innego typu wsparcie dla firm i klientów indywidualnych. Firma powstała w 1980 roku w San Diego w Kalifornii. Od tego czasu stała się globalną marką, która liczy ponad 2 900 oddziałów w 55 krajach.

Centra MBE specjalizują się w rozwiązaniach szytych na miarę potrzeb klientów - od pojedynczych przesyłek, projektów graficznych czy wydruków, przez obsługę korespondencji oraz wirtualnego biura, aż po pełną obsługę sklepu internetowego. Dla swoich klientów stają się często zewnętrznym działem logistyki, administracji i promocji.

Podczas gdy sytuacja pandemiczna wciąż jest odczuwalna, niestety wpływając na życie wielu osób, rok 2021 pod względem biznesowym był kolejnym bardzo udanym rokiem, na różnych poziomach, dla wszystkich naszych spółek. Powitaliśmy w Grupie MBE nowych partnerów i współpracowników: PACK & SEND - z Australii, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii - Multicopy z Holandii, MBE UK & Ireland jako kraj bezpośrednio zarządzany i - wreszcie - niedawno ogłoszony PrestaShop.

Rozwój sieci w 2021 roku przebiegał jednak nieco wolniej niż oczekiwaliśmy. Nadal widoczne jest bardzo ostrożnościowe podejście potencjalnych partnerów franczyzowych do otwierania biznesów, spowodowane z jednej strony epidemią, z drugiej obawami co do wpływu „Polskiego Ładu” na bezpieczeństwo prowadzenia własnej działalności. Mimo to, w 2021 roku, jak do tej pory, otworzyliśmy 6 nowych punktów franczyzowych, a kolejne 3 placówki są na etapie przygotowania do otwarcia.

otwórz franczyzę Mail Boxes Etc. i oferuj profesjonalne rozwiązania outsourcingowe dla MŚP i klientów indywidualnych

franczyza mbe boxes etc

 

Budżety na rok 2022 i plany działania są już ostateczne. Naszym głównym celem jest maksymalizacja możliwości płynących z e-commerce i świata cyfrowego - w zakresie wysyłki, druku i rozwiązań marketingowych, przy jednoczesnym kontynuowaniu inwestycji w naszą technologię, aby zapewnić najwyższej jakości obsługę klienta, wykorzystując możliwości handlowych wynikających z nabycia przez MBE platformy PrestaShop. Silnie inwestujemy także w rozwój produktów i kompetencji związanych z portfolio poligraficznym MBE, dywersyfikując jeszcze bardziej usługi oferowane przez naszą sieć franczyzową w Polsce.

Ciągle doskonaląc naszą autorską technologię (w tym platformę do zarządzania Centrum MBE, platformę wysyłkową dla klientów końcowych, wtyczkę dla e-commerce czy aplikację do zarządzania magazynowaniem i logistyką), pozwalającą na obsługę nie tylko małych i średnich firm, ale również klientów korporacyjnych, MBE zajmie istotne miejsce na rynku outsourcingu usług mikrologistyczny i poligraficznych dla biznesu w Polsce.

Zmiana strategii rozwoju firmy na rynku polskim, która została wprowadzona już w 2019 roku, przyniosła wzrost dynamiki rozwoju sieci MBE w Polsce. Dzięki temu firma będzie w stanie osiągnąć liczbę 172 oddziałów do końca 2024 roku, co zapewni pokrycie Centrami MBE całego kraju. Jednocześnie inwestujemy w działania związane z PR i rozpoznawalnością marki. Stawiamy więc nie tylko na wzrost ilości placówek, ale również na zwiększanie świadomości klientów końcowych w zakresie marki MBE i oferowanych przez nasze Centra usług.

Plany dotyczące nowych umów i otwarć na sam 2022 rok są również bardzo ambitne! Planujemy powitać w sieci 40 nowych partnerów biznesowych, umacniając silną obecność marki Mail Boxes Etc. na polskim rynku. Czy jest to możliwe do osiągnięcia? Jak najbardziej, ponieważ branża kurierska i e-commerce należą do najdynamiczniej rozwijających się branż w Polsce, a trendy te będą się utrzymywały, dzięki coraz silniejszej pozycji sklepów internetowych na polskim rynku, a także nawykach zakupowych konsumentów, którzy od czasu pandemii jeszcze chętniej dokonują zakupów w internecie.

Więcej informacji na temat współpracy oraz o usługach i projektach realizowanych przez Centra Mail Boxes Etc. można uzyskać na naszym profilu 👉 MBE Boxes Etc. - oferta franczyzowa

  • Wiadomości

Gotowe pomysły na biznes