Prognozy i wyzwania dla Polski - Raport [pdf]

makroekonomiczne prognozy i wyzwania dla Polski

Zapraszamy do zapoznania się z bezpłatnym raportem Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski (format PDF) przygotowanym przez Europejski Kongres Finansowy na podstawie prognoz 35 ekspertów z Polski i z zagranicy. 

Prognozy i przewidywania Europejskiego Kongresu Finansowego stanowią konsensus opinii wybitnych polskich makroekonomistów: głównie obecnych i byłych ekonomistów bankowych, ale również pracowni-ków akademickich i specjalistów z instytucji regulacyjnych, firm ubezpieczeniowych i konsultingowych.

W obecnej sytuacji kryzysowej, wywołanej pandemią oraz działaniami mającymi na celu ochronę zdrowia i życia ludności, przewidywania opierają się bardziej na wiedzy i intuicji niż sformalizowanych modelach statystyczno-ekonometrycznych.

Do końca 2022 roku największy wpływ na rozwój gospodarczy Polski będą miały głęboka recesja w UE oraz długi powrót do poziomu PKB z 2019 roku. Wśród czynników krajowych, oprócz widma bankructw przedsiębiorstw, zwiększenia się bezrobocia i spadku inwestycji, dużą obawę budzi wzrost kosztów podatkowych i parapodatkowych oraz możliwy kryzys finansów publicznych.

Pobierz raport

 

  • Wiadomości

Gotowe pomysły na biznes