Co to jest outsourcing i kim jest freelancer?

Outsourcing polega na przekazywaniu procesów, projektów lub poszczególnych zadań firmie zewnętrznej, która specjalizuje się w danym obszarze. Nazwa outsourcing pochodzi z języka angielskiego i jest skrótem stworzonym z trzech słów outside-resource-using, co oznacza korzystanie z zewnętrznych źródeł.

Wyróżniamy outsourcing pełny, czyli kompleksową obsługę oraz selektywny, w którym dokonujemy wyboru, jakie procesy, zadania zlecamy firmie zewnętrznej. Należy podjąć przemyślaną decyzję jakie potencjalne obszary można outsourcować, aby zapobiec pozbycia się funkcji, które mogą być ważne dla firmy ze strategicznego punktu widzenia. 

Outsourcing - począwszy od prostych zadań i projektów może przekształcić się w trwałe alianse strategiczne. Tworzy zupełnie nowy rodzaj więzi pomiędzy firmami oparty na układzie partnerskim. Istotę tego modelu współpracy najlepiej oddają słowa Henrego Forda, które nieformalnie przyjmowane są za definicję outsourcingu: Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, to nie ma sensu, żebyśmy to robili; powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej.

Wydawać by się mogło, że outsourcing zarezerwowany jest dla dużych korporacji i polega na zlecaniu skomplikowanych procesów biznesowych. Nic bardziej mylnego, gdyż outsourcing ma różne oblicza i korzystają z niego zarówno mikroprzedsiębiorcy, małe i średnie firmy, jak i duże korporacje.

Przedsiębiorcy od pierwszych dni prowadzenia działalności korzystają z usług firm outsourcingowych - będąc bardziej lub mniej świadomym, że to outsourcing. Przykładów jest wiele. W biurze rachunkowym zleca się sprawy księgowe i obsługę kadrowo-płacową. W agencji marketingowej lub studiu graficznym zleca się zaprojektowanie logo, wizytówki, ulotki. W firmie poligraficznej drukuje się większe ilości materiałów marketingowych. Tworzenie strony internetowej zleca się firmie informatycznej, zaś agencji SEO pozycjonowanie strony, sprzątanie biura firmie sprzątającej, a wysyłkę paczki firmie kurierskiej.

Outsourcing obniża koszty, oszczędza czas i najzwyczajniej ułatwia życie, gdyż przedsiębiorca nie musi rekrutować, a następnie zatrudniać księgowego, grafika, programistów, informatyków, specjalisty ds. SEO, sprzątaczki czy kierowcy. Tym samym, nie musi kupować niezbędnego sprzętu do realizacji w/w zadań oraz tracić czasu na ich obsługę.

Korzyści z outsourcingu dla Zleceniodawcy:

 • zlecenie procesu, projektu, zadania wyspecjalizowanej firmie, która posiada sprawdzone know-how w danym obszarze,
 • przeniesienie na firmę zewnętrzną ryzyka związanego z realizacją danego procesu, projektu, zadania
 • obniżenie kosztów,
 • oszczędność czasu,
 • zwiększenie skuteczności i efektywności prowadzonej działalności,
 • możliwość skupienia się na strategicznych celach oraz skoncentrowaniu się na podstawowej działalności, dzięki uwolnieniu własnych zasobów do innych celów.

Kto to jest freelancer?

Freelancer to osoba, która realizuje projekty na zlecenie, powszechnie zwana "wolnym strzelcem", "człowiekiem do wynajęcia". W dobie wymagającego rynku pracy, wartość freelancera i zapotrzebowanie na jego usługi sukcesywnie rośnie. Postęp technologiczny oraz nowe trendy powodują, że stale powstają nowe obszary do zagospodarowania przez specjalistów. Aczkolwiek, należy podkreślić, że nie każdy zawód może być realizowany w takim modelu.

Korzyści z freelancingu dla Zleceniodawcy:

 • pozyskanie specjalisty na czas realizacji projektu,
 • brak pośredników, w postaci agencji pośrednictwa pracy,
 • brak stałych kosztów zatrudnienia,
 • brak kosztów z tytułu zakupu sprzętu, który byłby potrzebny do realizacji zadania przez wewnętrzne zasoby,
 • obniżenie kosztów kadrowych z tytułu szkolenia pracownika, które byłoby niezbędne do realizacji danego projektu,
 • płatność za efekt, najczęściej współpraca w modelu success fee,
 • przeniesienie na freelancera ryzyka związanego z realizacją projektu.

Jeśli uważasz, że niniejszy artykuł jest wartościowy to udostępnij go proszę (na dole znajdują się przyciski udostępnienia w mediach społecznościowych 👇). Dzięki Twojej pomocy dotrze on do większej liczby osób.

Autor: Maciej Makowski, twórca portalu WlasnyBiznes.pl

 • Własny biznes

Gotowe pomysły na biznes

.