ABC Przedsiębiorczości

 • Od pomysłu do jego wdrożenia i przekształcenia w prosperujący biznes jest długa droga. Koncepcje i idee są różne, ale wszystkie mają wspólne cechy i stałe elementy, na podstawie których można opisać proces tworzenia firmy. Wyróżniam dwa cykle. Pierwszy to weryfikacja pomysłu, a drugi to jego dopracowanie i wdrożenie.

  Weryfikacja pomysłu na biznes

  Proces przekształcenia pomysłu w sprawdzoną koncepcję biznesową to nie jest ciąg zdarzeń, które występują po sobie. Używam tego terminu do opisania czynności powiązanych ze sobą, których realizacja nie musi następować w ściśle określonej kolejności. Jesteśmy przyzwyczajeni do teorii linearnych, do tego, że proces zmierza w określonym kierunku i ma charakter fazowy: od stadium pierwotnego aż do fazy końcowej.

  Niestety, albo „stety”, proces kreowania i weryfikacji nowych pomysłów jest pełen zwrotów akcji, chaotyczny i pełen sprzecznych informacji. Sprowadzanie go do następujących po sobie etapów jest próbą zaklinania rzeczywistości. Ponadto w zależności od posiadanej wiedzy, doświadczenia, kompetencji i tak zwanego zbiegu okoliczności proces tworzenia firmy można rozpocząć na różnych etapach, które pokazałem w infografice. Dlatego poszczególne elementy składające się na proces weryfikacji należy potraktować jako listę zadań do wykonania, check-listę. A w jakiej kolejności wykonasz poszczególne zadania, to nie ma większego znaczenia. Można wpaść na pomysł podczas majsterkowania i przypadkowy prototyp przekształcić w dobrze prosperujący biznes. Inną opcją jest analiza rynku i na podstawie dostrzeżonego potencjału rozpoczęcie poszukiwanie problemu, który doskwiera wybranej grupie docelowej. Można szukać inspiracji w dostępnych rozwiązaniach i próbować je ulepszyć albo zauważyć realną potrzebę podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych. W teorii procesy są poukładane, natomiast w praktyce już niekoniecznie.

  proces weryfikacji pomyslu na biznes

  Zazwyczaj inicjatorem całego procesu jest idea, która ma docelowo przekształcić się w rzeczywisty produkt lub usługę. Kolejnym elementem układanki jest grupa docelowa, czyli konkretny profil klienta, do którego będzie skierowana oferta. Innymi słowy, odbiorca Twojej idei, który zapewni stałe finansowanie biznesu. Ważne, aby sprawdzić, czy na rynku jest już wdrożony podobny pomysł. Jeśli tak, to jaki jest potencjał rynku, jaka konkurencja i bariera wejścia. Kolejnym ogniwem jest wstępna symulacja finansowa. Należy zastanowić się nad źródłem przychodów oraz policzyć koszty. Musisz mieć nie tylko pomysł na przedmiot działalności, ale też pomysł na zarabianie. Czy prognozowane przychody pokryją generowane koszty? Pomysł bez klienta i jego pieniędzy to nie jest koncepcja na biznes, tylko pomysł na hobby lub wolontariat. Zapamiętaj to, a zaoszczędzisz wiele czasu i pieniędzy. Papier przyjmie wszystko, ale Ty potrzebujesz konkretnej wyceny. Nie wiem, czy będziesz sprzedawać wirtualną usługę, czy fizyczny przedmiot, ale stwórz prezentację, na przykład w PowerPoincie, którą będziesz mógł zaprezentować klientowi, lub prototyp, w zależności od wysokości środków, które musisz przeznaczyć na ten cel. Jeśli proces nie jest kosztowny i czasochłonny, warto opracować wstępną wersję produktu i pokazać ją klientowi. Z moich doświadczeń wynika, że prototyp ma duży wpływ na wartość pozyskanych informacji zwrotnych oraz efektywność spotkania, które może zakończyć się przedsprzedażą. Zastanów się nad cechami unikalnymi, nad tym, jaką wartość unikalną będzie miał produkt czy usługa, ponieważ to zadecyduje o przewadze konkurencyjnej. Następnym elementem są kanały komunikacji, dystrybucji i sprzedaży, czyli droga, jaką musisz przebyć, aby trafić do klienta bezpośrednio lub pośrednio. W zależności od tego, gdzie przebywa Twój klient oraz z jakich narzędzi korzysta, musisz wybrać kanały odpowiednie do jego preferencji.

 • Istnieją różne strategie rozwoju przedsiębiorstw. Można postawić na mozolny rozwój organiczny lub na szybką ekspansję poprzez akwizycje i przejmowanie już istniejących podmiotów na rynku, co pozwala uzyskać znaczną przewagę konkurencyjną. Drugi wariant dostarcza wielu emocji i nierzadko znajduje odzwierciedlenie na okładkach popularnych magazynów biznesowych. Miliardowe transakcje są przedmiotem uznania w świecie biznesu. Wystarczy przypomnieć sobie największe akwizycje, które miały miejsce w Polsce w latach ubiegłych, typu: Polkomtel (18,6 mld zł), Allegro (12,7 mld zł), Pekao (11,2 mld zł) czy Kompania Piwowarska (11 mld zł).

  Trudno wskazać precyzyjną liczbę transakcji M&A (skrót z ang. mergers & acquisitions, czyli fuzje i przejęcia) przeprowadzonych w Polsce, ponieważ w raportach przedstawiane są różne wyniki. Przykładowo, w 2017 roku według raportu Emerging Europe M&A opracowanego przez CMS we współpracy z EMIS, w Polsce przeprowadzono 288 fuzji i przejęć o łącznej wartości 10,6 mld euro, zaś w raporcie M&A Index Poland przygotowanym przez Navigator Capital wraz z Fordata znajdziemy informację, że w analogicznym okresie byliśmy świadkami 204 transakcji na polskim rynku fuzji i przejęć.

  Powyższe transakcje nie miałyby miejsca, gdyby nie działalność wyspecjalizowanych firm, które oferują kompleksowe usługi doradztwa transakcyjnego. Aby poznać specyfikę ich działalności i zrozumieć proces doradztwa transakcyjnego, postanowiłem zwrócić się o pomoc do kilku firm z Polski i wyjaśnić nurtujące mnie kwestie. Odpowiedzi uzyskałem od Pana Rafała Śmigórskiego z Grant Thornton oraz od Pana Leszka Filipowicza z Axelia Partners, którym chciałem serdecznie podziękować za poświęcony czas i podzielenie się wiedzą.

  Specyfika działalności oraz zakres wsparcia w obszarze przejęć i fuzji

  Zacznijmy od firmy Grant Thornton, która swoją działalność opiera na 3 obszarach:

  • Audyt –usługi o charakterze atestacyjnym świadczone przez biegłych rewidentów,
  • Outsourcing – w obszarze finansowo-księgowym oraz kadrowo-płacowym,
  • Doradztwo – w bardzo szerokim zakresie, obejmującym w szczególności doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, doradztwo finansowe, konsulting biznesowy, doradztwo europejskie (dotacje).

  Dzięki skupieniu kompetencji doradców podatkowych, prawników, specjalistów od finansów oraz rachunkowości firma Grant Thornton jest w stanie zapewnić kompleksową obsługę szerokiej gamy procesów. W szczególności doradza w przygotowaniu i wdrożeniu działań obejmujących zakładanie i reorganizację działalności (w tym podziały, przekształcenia, połączenia, aporty, itp.), czy też w obszarze fuzji i przejęć. Wszystkie z wymienionych procesów są obsługiwane przy zaangażowaniu funkcjonującej w ramach grupy Grant Thornton kancelarii prawnej, specjalizującej się w tym obszarze.

  Firma Grant Thornton oferuje kompleksową obsługę procesu przejęcia, zarówno od strony kupującego jak i sprzedającego.

  Wsparcie sprzedającego (tzw. doradztwo sell-side) obejmuje przygotowanie podmiotu do sprzedaży, w szczególności ustalenie wartości firmy, weryfikację oczekiwań właścicieli, wskazanie potencjalnych inwestorów. Komunikacja z potencjalnymi inwestorami przebiega w ustandaryzowany sposób – jest inicjowana przekazaniem zanonimizowanego teasera, który obejmuje kilka kluczowych informacji o targecie (branża, skala działalności, kilka kluczowych parametrów umożliwiających wstępne wyznaczenie przedziału wyceny). Na dalszym etapie zainteresowani inwestorzy otrzymują memorandum informacyjne, które jest przygotowywane we współpracy z klientem. Kolejnym krokiem jest uzyskanie listu intencyjnego lub oferty niewiążącej oraz wynegocjowanie wstępnych warunków transakcji, które często przybiera formę tzw. term-sheetu.

  Jeżeli stanowiska obu stron są zbieżne, proces wchodzi w fazę due diligence. Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie spółki do takiego procesu. Jego sprawność leży bowiem w interesie obydwu stron. Po zakończeniu due diligence rozpoczyna się finałowy etap procesu, w ramach którego kupujący, mając już dużą wiedzę o firmie, którą zamierza przejąć, weryfikuje swoją wcześniejszą propozycję akwizycyjną i ewentualnie adresuje ustalenia poczynione w trakcie due diligence w umowie inwestycyjnej. Zamknięcie transakcji następuje po najczęściej dość intensywnym procesie negocjacji dokumentacji transakcyjnej. Jest to proces wymagający zaangażowania doradców finansowych, lecz kluczową rolę odgrywają w nim prawnicy. Treść zapisów zawartych w umowie inwestycyjnej ma krytyczne znaczenia dla bezpieczeństwa zarówno kupującego, jak i sprzedającego (choć oczywiście te interesy są względem siebie konkurencyjne).

  Wsparcie kupującego oferowane przez specjalistów firmy Grant Thornton (tzw. doradztwo buy-side) obejmuje analizę rynku i identyfikację targetów do przejęcia (odpowiadających oczekiwaniom kupującego). Doradca weryfikuje gotowość właścicieli firm wyznaczonych jako potencjalne cele akwizycyjne do podjęcia rozmów o sprzedaży ich firm. Na podstawie pozyskanych informacji dokonywane są wstępne wyceny i opracowywane niewiążące propozycje inwestycyjne (list intencyjny, oferta niewiążąca). Reprezentując kupującego firma doradcza przeprowadza due diligence (finansowo-księgowe, podatkowe oraz prawne). Pozyskane informacje oraz wnioski doradców mają kluczowe znaczenie dla samej decyzji o kontynuowaniu procesu, parametrów transakcji, jak i treści dokumentacji transakcyjnej. Zidentyfikowane w trakcie due diligence nieprawidłowości i ryzyka, mogą bowiem stanowić podstawę rewizji wyceny, jak i wymagać odpowiedniego zabezpieczenia w umowie inwestycyjnej. W tym zakresie klienta wspiera zespół kancelarii prawnej Grant Thornton.

  Podobnie działają doradcy z firmy Axelia Partners. W przypadku klienta, który chciałby kupić inną firmę (tzw. doradztwo buy-side) pomagają w wyborze celu akwizycji, dokonują oceny przedmiotu transakcji, analizują ewentualne synergie z biznesem klienta i przygotowują wycenę. Następnie pomagają w procesie kupna, czyli :

  • przygotowują ofertę dla sprzedających,
  • utrzymują z nimi bieżące relacje,
  • wspierają w organizacji procesu zakupu,
  • koordynują i pomagają w badaniu due diligence przejmowanej firmy (szczegółowe badanie biznesowe, finansowe i prawne),
  • uczestniczą (we współpracy z doradcą prawnym kupującego) w przygotowaniu i negocjowaniu dokumentacji sprzedażowej, tj. umowy kupna firmy wraz z niezbędnymi dokumentami dotyczącymi transakcji.

  W ramach doradztwa sell-side specjaliści z Axelia Partners przygotowują firmę do sprzedaży, a na życzenie klienta dokonują wyceny. Następnie opracowują dokumentację sprzedażową: teaser (krótką informacje o przedmiocie transakcji), list procesowy (opisujący zasady procesu sprzedaży), memorandum informacyjne (w formie dokumentu lub prezentacji). Identyfikują potencjalnych inwestorów (tzw. „długa lista”), organizują proces zbierania ofert, analizują je i przedstawiają klientom rekomendacje. Organizują proces negocjacji i badania due diligence. Uczestniczą w negocjacjach i wypracowaniu ostatecznej wersji dokumentacji sprzedażowej.

  Dlaczego warto skorzystać z usług doradztwa transakcyjnego i czym należy sugerować się podczas wyboru firmy doradczej?

  Fuzje i przejęcia są bardzo skomplikowanymi procesami i wsparcie doświadczonego partnera, który zna rynek, praktykowane rozwiązania, stosowane mechanizmy i posiada relacje z inwestorami jest nieocenione. Współpraca z firmą doradczą pozwala zaoszczędzić czas, uniknąć błędów, zwiększyć szanse powodzenia oraz bezpieczeństwo transakcji.

  Każdy etap procesu transakcyjnego wymaga określonych kompetencji oraz odpowiedniego doświadczenia. Ich brak może spowodować fiasko procesu, nieuzyskanie optymalnych parametrów finansowych czy też wysokie ryzyko potransakcyjne. Ponadto doświadczony doradca zapewnia przedsiębiorcy zobiektywizowaną ocenę działań drugiej strony, wskazując które z nich są uzasadnione, a które wykraczają poza standardy rynkowe.

  W przypadku sprzedaży firmy nie tylko cena jest ważna. Zdaniem Rafała Śmigórskiego z Grant Thornton równie istotne jest bezpieczeństwo sprzedającego po transakcji. Sprzedający pozostają odpowiedzialni za prawdziwość pakietu oświadczeń i zapewnień po zakończonym procesie. Ciążą na nich często inne dodatkowe zobowiązania. Zapewnienie względnie wysokiego komfortu sprzedającego po transakcji jest celem równie ważne jak wysokość ceny.

  Skorzystanie z usług profesjonalnej firmy doradczej pozwala zniwelować zagrożenia w postaci niewłaściwej oceny przejmowanej firmy, która ma przełożenie zarówno na adekwatność płaconej ceny, jak i na możliwość zrealizowania w przyszłości celów akwizycyjnych. Równie ważne jest zdiagnozowanie prawdziwych intencji sprzedającego oraz zniwelowanie ryzyk i zagrożeń mogących wystąpić po sfinalizowaniu transakcji.

  Podczas wyboru firmy doradczej należy sugerować się przede wszystkim:

  • doświadczeniem, które jest wyrażane ilością przeprowadzonych transakcji,
  • znajomością branży, której dotyczy transakcja,
  • zakresem zapewnianego wsparcia,
  • posiadanymi kompetencjami,
  • tzw. chemią, ponieważ współpraca z doradcą musi przebiegać sprawnie i bezkonfliktowo.

  Kto może skorzystać z usług doradztwa transakcyjnego i jaki jest ich koszt?

  Zarówno firma Grand Thornton, jak i spółka Axelia Partners mają sprecyzowaną grupę docelową, zaś stopień zaangażowania doradców, zakres i koszt usługi doradztwa transakcyjnego zależny jest od poziomu skomplikowania i wielkości transakcji M&A. Przykładowo bardzo duże znaczenie odgrywa struktura transakcji, czy przedmiotem nabycia jest 100% udziałów lub akcji, czy też inwestor nabywa określony pakiet. W drugim przypadku poza kwestiami związanymi z samym nabyciem udziałów, konieczne do uregulowania są wzajemne relacje wspólników po transakcji, w szczególności zasady ładu korporacyjnego, mechanizmy umożliwiające wyjście ze spółki w przyszłości, itd.

  Firma Grant Thornton specjalizuje się w obsłudze średnich firm prywatnych, w których właściciele są bezpośrednio zaangażowani w prowadzenie biznesu (tzw. PHB, skrót z ang. privately held business). Hasło przewodnie całej międzynarodowej sieci Grant Thornton brzmi „An instinct for growth”. Oczywiście w ich portfelu nie brakuje dużych korporacji czy spółek publicznych. Koszt kompleksowego doradztwa wraz z obsługą prawną liczony jest w setkach tysięcy złotych. W przypadku transakcji o wartości kilku milionów złotych taki koszt jest w praktyce trudny do zaakceptowania. Dlatego w mniejszych procesach konieczne jest dokonywanie wyboru dość wąskiego zakresu wsparcia lub skorzystanie z usług firmy, która obsługuje tego typu projekty.

  Z kolei klientami firmy Axelia Partners są zazwyczaj małe i średnie firmy, które generują przychody co najmniej 5 milionów złotych i więcej, zaś wartość transakcji to minimum kilka, kilkunaście milionów złotych. Wynagrodzenie zawsze zależy od konkretnego przypadku. Jego zasadniczą częścią jest tzw. wynagrodzenie za sukces („success fee”) i w zależności od wartości transakcji może wynosić od jednego do nawet pięciu procent ceny sprzedaży. Czasami w grę wchodzi również wynagrodzenie stałe (tzw. „retainer”), pobierane za przygotowanie procesu i dokumentacji.

  Mimo, iż usługi powyższych firm są raczej poza zasięgiem mikroprzedsiębiorców oraz osób, które dopiero planują otworzyć własny biznes; uważam, że warto wiedzieć jak wygląda proces doradztwa transakcyjnego i zakres wsparcia oferowany przez profesjonalne firmy zanim skorzysta się z tego typu usług.

   

  Autor: Maciej Makowski, twórca portalu WlasnyBiznes.pl


  Jeśli uważasz, że niniejszy wpis jest wartościowy to udostępnij go proszę. Dzięki Twojej pomocy dotrze on do większej liczby osób. Zapisz się do newslettera, aby otrzymać powiadomienia o nowych wpisach 🙂

 • Na blogu opisuję 5 kategorii pomysłów na biznes. Partner handlowy jest jedną z nich i w odróżnieniu od franczyzy, polega na prowadzeniu punktu sprzedaży pod własną marką i sprzedaży produktów lub usług swojego partnera handlowego (producenta, importera, dealera, integratora). Można również zostać przedstawicielem mobilnym danej firmy i nie prowadzić punktu stacjonarnego. Innymi słowy, partner handlowy to reseller, pośrednik, przedstawiciel, dystrybutor czy agent danej firmy.

  Na rynku jest bardzo dużo firm, które rozwijają zewnętrzną sieć sprzedaży i szukają partnerów do współpracy w zakresie dystrybucji i sprzedaży swoich produktów lub usług. Kooperacja może odbywać się w oparciu o umowę: agencyjną, dystrybucyjną, dealerską lub pośrednictwa.

 • Przejęcie już istniejącej firmy to jeden z pomysłów na biznes. Można kupić prosperującą na rynku spółkę zamiast tworzyć biznes od podstaw. Łatwo napisać, ale jak skutecznie to zrobić, aby uniknąć ewentualnych zagrożeń związanych z zakupem spółki. Do ogłoszeń sprzedaży, których przedmiotem jest dochodowa firma podchodzi się zazwyczaj z dystansem a nawet z pewną dozą nieufności, bo dlaczego ktoś miałby sprzedać dobrze prosperującą firmę - przecież nikt nie sprzedaje kury znoszącej złote jajka! A jak jest naprawdę?

  Dlaczego dana osoba sprzedaje firmę? Co może być przedmiotem sprzedaży? Jakie korzyści wynikają z przejęcia już istniejących biznesów i zarazem jakie są wady i zagrożenia z tym związane? Na co należy zwrócić uwagę i jak poprawnie przeprowadzić transakcję kupna - sprzedaży? Kto może pomóc w przejęciu przedsiębiorstwa? Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć w niniejszym wpisie. Od razu wyjaśnię, że materiał opracowałem pod kątem sprzedaży firm, które są przedmiotem ogłoszeń opublikowanych na portalach internetowych, natomiast wielomilionowe i miliardowe transakcje M&A (skrót z ang. mergers & acquisitions, czyli fuzje i przejęcia) opisuję w następnym artykule.

 • W ostatnich latach panuje gorączka złota polegająca na próbach stworzenia jednorożca, czyli biznesu wartego ponad miliard dolarów. Termin StartUp odmieniany jest przez wszystkie przypadki na każdym kontynencie. Powstał nowy ruch przedsiębiorców, którzy chcą zmienić świat. Za nimi przemawia świeże podejście do biznesu, innowacja oraz nowe technologie. Porzucili sztywne garnitury na rzecz wygodnych tenisówek, dżinsów oraz T-shirtów. Swobodna atmosfera połączona z wizją kreowania nowej rzeczywistości trafiła na podatny grunt w postaci „igreków” oraz pokolenia Z, którzy cenią sobie niezależność i swobodę w działaniu.

 • Franczyza, czyli sprawdzony pomysł na licencji

  • ABC Przedsiębiorczości

  Złośliwi mówią, że franczyza to pomysł na biznes dla ludzi bez pomysłu. Nie jest to prawdą, ponieważ w niektórych branżach dla 99,9% przedsiębiorców w Polsce, franczyza to jedyna szansa na wejście w biznes, np. sektor telekomunikacyjny lub finansowy. Ile osób może pozwolić sobie na stworzenie nowego operatora komórkowego lub banku od podstaw? A w ramach dostępnych systemów franczyzowych można otworzyć oddział banku lub sprzedawać usługi telefonii komórkowej.

  Słowo franczyza jest bardzo często źle wymawiane, jako franczyzna, franszczyzna oraz mylone z terminem franszyza, który występuje w ubezpieczeniach i oznacza udział własny w szkodzie (franszyza integralna oraz redukcyjna).

 • Chcesz otworzyć własną firmę, ale nie masz pomysłu na biznes? Zastanawiasz się, czym Twoja firma miałaby się zajmować? Głowa do góry! Nie jesteś sam, ponieważ jest wiele osób, które mają podobne rozterki i szukają inspiracji w Internecie, wśród znajomych lub na różnych wydarzeniach branżowych. Postaram się pomóc Ci w tej kwestii i przedstawię różne kategorie pomysłów na biznes.

  Przepis na dochodowy biznes

  Zacznę od tego, że przepis na zyskowny pomysł jest bardzo prosty, ale trudny do zrealizowania. Oto moja rada 🙂

  Musisz robić dochodowe rzeczy, których ludzie potrzebują i chcą, oraz znaleźć się w odpowiednim miejscu i czasie, kiedy tego szukają, lub też Twoi potencjalni klienci muszą wiedzieć, czym się zajmujesz i gdzie mogą Cię znaleźć w razie potrzeby.

 • Przede wszystkim nie szukaj cudownego przepisu na sukces, bo on nie istnieje! Na powodzenie w biznesie ma wpływ wiele czynników, o czym przeczytasz w niniejszym wpisie. Możesz skopiować sprawdzony pomysł i nie powtórzyć sukcesu, ponieważ o efekcie decyduje skuteczna egzekucja, detale, indywidualne kompetencje oraz odpowiedni czas.

  Podobnie jest z gotowaniem. Mimo, że zna się niezbędne składniki, proporcje i proces przygotowania, trudno odwzorować identyczny smak potrawy, który pamięta się z domu rodzinnego. Potrzeba wielu prób oraz solidnej podstawy, bo bez dobrego wywaru nie ugotuje się wartościowej zupy.

 • Osoby, które nie posiadają odpowiednich kompetencji i środków finansowych do uruchomienia własnego biznesu, szukają swoich szans w marketingu sieciowym. MLM (skrót z ang. Multi Level Marketing) nierzadko mylony jest z piramidą finansową. Przyczyn można upatrywać w braku rzetelnej wiedzy na temat marketingu wielopoziomowego, w nieuczciwych firmach funkcjonujących w branży MLM oraz przypadkowych osobach, które zajmują się tym biznesem. W obiegowym przekazie informacyjnym do dyspozycji są głównie marketingowe poradniki, które niestety nie zawierają wartościowych danych.

 • W poprzednim artykule pt.  "Dlaczego chcesz otworzyć firmę? Motywacja w biznesie" pisałem o roli motywacji w biznesie oraz o znaczeniu pozytywnych motywów, które wynikają z potrzeby zostania przedsiębiorcą a nie z przymusu. Jednym z nich jest próba przekucia pasji w biznes, co wydaje się być sytuacją idealną. A jak jest naprawdę? Czy skrywa się za tym jakieś niebezpieczeństwo? O tym w niniejszym wpisie.

 • Dlaczego chcesz otworzyć firmę? Motywacja w biznesie

  • ABC Przedsiębiorczości

  Nie ma jednego narzędzia, które zweryfikuje czy będziesz dobrym i skutecznym przedsiębiorcą. Bardzo dobre oceny na studiach z zarządzania mają się nijak do rzeczywistości biznesowej. Badania, testy, zadania to narzędzia, które można potraktować jako jeden z elementów wspierających podejmowanie decyzji. Dopóki nie spróbujesz swoich sił w biznesie, dopóty się nie dowiesz. Tylko poprzez działanie możesz zweryfikować hipotezy i przekuć swoje przypuszczenia w fakty.

 • Na temat właścicieli firm krąży wiele stereotypów i mitów. Nie zawsze są dobrze postrzegani przez społeczeństwo. A to z tej prostej przyczyny, że większość społeczeństwa pracuje na etacie i nie zna realiów biznesu. Przyjmując, że w Polsce są mniej więcej 2 miliony przedsiębiorców (pomijając podmioty z zawieszoną działalnością gospodarczą), to statystycznie w każdej klasie szkolnej jest tylko garstka uczniów, którzy mają rodziców przedsiębiorców. Nauczyciele w szkołach pracują na etacie i nigdy nie prowadzili działalności gospodarczej, więc skąd mały Jaś ma czerpać wzorce dotyczące biznesu? W dodatku w domu może usłyszeć, że właściciele firm to kapitaliści, którzy wyzyskują ludzi i nie muszą dużo pracować, a tak w ogóle to pierwszy milion trzeba ukraść, bo uczciwą pracą nie sposób się dorobić. Takie są obiegowe mądrości na temat przedsiębiorczości.

 • Blog o przedsiębiorczości. Prolog...

  • ABC Przedsiębiorczości

  Witaj,

  Nazywam się Maciej Makowski i cieszę się, że odwiedziłeś portal WlasnyBiznes.pl, bo to oznacza, że łączy nas wspólna cecha jaką jest przedsiębiorczość. Stworzyłem ten blog z myślą o osobach, które planują otworzyć własny biznes. Prowadzę firmę od 2009 roku i wdrożyłem wiele projektów biznesowych, aczkolwiek cały czas uczę się nowych rzeczy i mnóstwo wyzwań przede mną. Uwielbiam biznes, ponieważ skrywa inspirujące historie. Za każdą firmą stoi człowiek oraz jego porażki i sukcesy. Nie ma jednej drogi do własnego biznesu, która zagwarantuje Ci sukces. Sposobów jest wiele i o nich będę między innymi pisać.

 • Na czym polega outsourcing i freelancing?

  • ABC Przedsiębiorczości

  Outsourcing polega na przekazywaniu procesów, projektów lub poszczególnych zadań firmie zewnętrznej, która specjalizuje się w danym obszarze. Nazwa outsourcing pochodzi z języka angielskiego i jest skrótem stworzonym z trzech słów outside-resource-using, co oznacza korzystanie z zewnętrznych źródeł. Wyróżniamy outsourcing pełny, czyli kompleksową obsługę oraz selektywny, w którym dokonujemy wyboru, jakie procesy, zadania zlecamy firmie zewnętrznej. Należy podjąć przemyślaną decyzję jakie potencjalne obszary można outsourcować, aby zapobiec pozbycia się funkcji, które mogą być ważne dla firmy ze strategicznego punktu widzenia. 

 • Jak wybrać najlepsze konto firmowe?

  • ABC Przedsiębiorczości

  Na początkującym przedsiębiorcy spoczywa wiele obowiązków związanych z rozpoczęciem działalności. Jednym z nich jest wybór firmowego konta bankowego spośród szerokiej oferty na rynku. W niniejszym artykule przedstawiam praktyczne wskazówki jak wybrać najlepsze i najtańsze konto dla firm.

  Mimo, że przepisy prawa nie zabraniają osobom fizycznym prowadzenia działalności z wykorzystaniem rachunku prywatnego, to dla transparentności rozliczeń z kontrahentami oraz dla wykazania zdolności kredytowej w przyszłości, warto oddzielić płatności służbowe od prywatnych. Ponadto wybór podstawowego konta firmowego jest bardzo ważny, ponieważ w przypadku jego zmiany powstaje wiele obowiązków, m.in.:

.