ING Bank Śląski. Rachunek firmowy

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice

Kontakt ws. współpracy

Dane kontaktowe
E-mail: biznes@wlasnybiznes.pl

 

 • Aktywni nie płacą za konto 1
  1 Konto Direct dla Firmy przeznaczone jest dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność w formie spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, które korzystają z uproszczonych zasad księgowości oraz wspólnot mieszkaniowych. Konto za 0 zł dotyczy aktywnych klientów. Klient jest aktywny, jeśli spełnił co najmniej jeden z warunków: w poprzednim miesiącu kalendarzowym zrobił przelew do ZUS lub US lub na konto firmowe wpłynęło łącznie min. 2000 zł (z wyjątkiem przelewów między rachunkami własnymi firmy).
 • 0 zł za prowadzenie konta dla aktywnych - za wyjątkiem wpłat i wypłat gotówki w oddziale banku 2
  2 Miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 0 zł dla aktywnych klientów, w pozostałych przypadkach - 19,00zł.
 • 0 zł za przelewy dla aktywnych - dotyczy przelewów internetowych w PLN w kraju, za wyjątkiem przelewów Express ELIXIR, SORBNET lub BlueCash 3
  3 Opłata za krajowy przelew internetowy w PLN wynosi 0 zł dla aktywnych klientów, w pozostałych przypadkach - 1,20 zł.
 • 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówki - we wpłatomatach i bankomatach ING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash w kraju
 • 0 zł za kartę do konta - wystarczy, że zapłacisz nią 300 zł miesięcznie 4
  4
  Miesięczną opłatę za kartę w wysokości 7 zł pobieramy tylko, jeśli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych tą kartą w ciągu danego miesiąca kalendarzowego wyniesie mniej niż 300 zł. Opłatę pobieramy ostatniego dnia kolejnego miesiąca

ZŁÓŻ WNIOSEK >>

 

.