Jak sprawdzić i wdrożyć pomysł na biznes? Model biznesowy

weryfikacja i wdrożenie pomysł na biznes model biznesowy

Od znalezienia pomysłu do jego wdrożenia i przekształcenia w prosperujący biznes jest długa droga. Nie istnieje jedna idealna metoda weryfikacji pomysłu, która pozwoli jednoznacznie stwierdzić, czy biznes osiągnie sukces. Możemy mówić wyłącznie o zmniejszeniu ryzyka.

Mimo to, warto przeprowadzić proces walidacji zamiast ślepo wierzyć w swoją intuicję, ponieważ sprawdzenie pomysłu przed jego wdrożeniem pozwala wyeliminować wiele błędów oraz opracować efektywny model biznesowy!

Weryfikacja pomysłu na biznes

Proces przekształcenia pomysłu na biznes w sprawdzoną koncepcję to nie jest ciąg zdarzeń, które występują po sobie. Używam tego terminu do opisania czynności powiązanych ze sobą, których realizacja nie musi następować w ściśle określonej kolejności.

Jesteśmy przyzwyczajeni do teorii linearnych, do tego, że proces zmierza w określonym kierunku i ma charakter fazowy: od stadium pierwotnego aż do fazy końcowej. Niestety, albo „stety”, proces kreowania i weryfikacji nowych pomysłów jest pełen zwrotów akcji. Sprowadzanie go do następujących po sobie etapów jest próbą zaklinania rzeczywistości.

Ponadto w zależności od posiadanej wiedzy, doświadczenia, kompetencji i tak zwanego zbiegu okoliczności proces tworzenia firmy można rozpocząć na różnych etapach, które zostały przedstawione w infografice.

proces weryfikacji pomysłu na biznes

Zazwyczaj inicjatorem całego procesu jest idea, która ma docelowo przekształcić się w rzeczywisty produkt lub usługę. Kolejnym elementem układanki jest grupa docelowa, czyli konkretny profil klienta, do którego będzie skierowana oferta. Innymi słowy, odbiorca Twojej idei, który zapewni stałe finansowanie biznesu. Ważne, aby sprawdzić, czy na rynku jest już wdrożony podobny pomysł. Jeśli tak, to jaki jest potencjał rynku, jaka konkurencja i bariera wejścia.

Kolejnym ogniwem jest wstępna symulacja finansowa. Należy zastanowić się nad źródłem przychodów oraz policzyć koszty. Musisz mieć nie tylko pomysł na biznes, ale też pomysł na zarabianie. Czy prognozowane przychody pokryją generowane koszty?

Nie wiem, czy będziesz sprzedawać wirtualną usługę, czy fizyczny przedmiot, ale stwórz prezentację, na przykład w PowerPoincie, którą będziesz mógł zaprezentować klientowi, lub prototyp, w zależności od wysokości środków, które musisz przeznaczyć na ten cel. Jeśli proces nie jest kosztowny i czasochłonny, warto opracować wstępną wersję produktu i pokazać ją klientowi.

Z moich doświadczeń wynika, że prototyp ma duży wpływ na wartość pozyskanych informacji zwrotnych oraz efektywność spotkania, które może zakończyć się przedsprzedażą. Zastanów się nad cechami unikalnymi, nad tym, jaką wartość unikalną będzie miał produkt czy usługa, ponieważ to zadecyduje o przewadze konkurencyjnej.

Następnym elementem są kanały komunikacji, dystrybucji i sprzedaży, czyli droga, jaką musisz przebyć, aby trafić do klienta bezpośrednio lub pośrednio. W zależności od tego, gdzie przebywa Twój klient oraz z jakich narzędzi korzysta, musisz wybrać kanały odpowiednie do jego preferencji.

Wspomniane elementy, czyli idea, klient, rynek, finanse, prototyp z unikalną wartością oraz kanały komunikacji, dystrybucji i sprzedaży, muszą być poddane weryfikacji poprzez kontakt z grupą docelową. W ten sposób najłatwiej określisz kanały i zweryfikujesz, czy są skuteczne. Rozmowy z potencjalnymi klientami mają na celu przekuć Twoje założenia w fakty.

Jak i na czym będzie zarabiać Twoja firma? Model biznesowy CANVAS

Pomysł bez klienta i jego pieniędzy to nie jest koncepcja na biznes, tylko pomysł na hobby lub wolontariat. Zapamiętaj to, a zaoszczędzisz wiele czasu i pieniędzy.

Możesz mylnie interpretować działania niektórych firm, które oferują bezpłatne usługi w ramach modelu freemium (FREE + PREMIUM). Tego typu inicjatywy to element strategii biznesowej. Podstawowe usługi dostępne są za darmo (FREE), ale korzystanie z dodatkowych funkcji wymaga już zakupienia wersji rozszerzonej (PREMIUM).

Papier przyjmie wszystko, ale Ty potrzebujesz konkretnego modelu biznesowego, czyli:

 • Jak będziesz dystrybuował i sprzedawał produkty?
 • W jaki sposób będziesz rozwijał firmę?
 • Jak będziesz generował strumienie pieniędzy?

Innowacje w modelu biznesowym polegają na kreaowaniu wartości i zdobywaniu przewagi konkurencyjnej poprzez zmianę operacyjnego modelu działalności.

Polecam Ci opracować model biznesowy na podstawie metodologii Canvas, który składa się z dziewięciu elementów fundamentalnych.

szablon modelu biznesowego canvas

 1. Segmenty klientów - różne grupy ludzi i organizacje, do których przedsiębiorstwo stara się dotrzeć i które chce obsługiwać
 2. Propozycja wartości - zbiór produktów i usług, które generują wartość dla konkretnego segmentu klientów
 3. Kanały - sposób w jaki firma komunikuje się z poszczególnymi segmentami swoich klientów oraz przekazuje im swoją propozycję wartości
 4. Relacje z klientami - relacje jakie łączą firmę z przedstawicielami konkretnego segmentu klientów
 5. Strumienie przychodów - ilość środków generowanych przez firmę w związku z obsługą każdego z segmentów rynku
 6. Kluczowe zasoby - najważniejsze zasoby niezbędne do prawidłowego działania firmy
 7. Kluczowe działania - czynności, które musi wykonywać firma, aby sprawnie funkcjonowała
 8. Kluczowi partnerzy - dostawcy i współpracownicy, od których zależy sprawne funkcjonowanie firmy
 9. Struktura kosztów - wszystkie wydatki ponoszone w związku z prowadzoną działalnością

Weryfikacja pozytywna lub negatywna

weryfikacja pomysłu pozytywna negatywna

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Twój pomysł po zweryfikowaniu zmieni pierwotny kształt. To bardzo dobrze, ponieważ ma on być rozwiązaniem realnych problemów klienta, a nie Twoją wizją. Jeśli zostanie odrzucony − głowa do góry! To też jest korzyść dla Ciebie, mimo że może Cię to zaboleć.

Weryfikacja pomysłu zarówno pozytywna, jak i negatywna oznacza osiągnięcie celu. Jeśli potwierdzisz, że Twój pomysł nie ma racji bytu, to zaoszczędzisz czas i pieniądze, które poświęciłbyś na działania skazane na niepowodzenie.

Jest wielu właścicieli firm, którzy marzą o tym, żeby mieć zero na koncie, ponieważ mają ujemne saldo na rachunku i chcą wyjść z długów. Nierzadko to cena, którą musieli zapłacić za swoje ego i niczym niepopartą wiarę w swój pomysł.

W zależności od przebiegu spotkań i uzyskanych informacji zwrotnych dokonasz wyboru: wycofasz się z biznesu lub poprawisz pomysł i poddasz go ponownej weryfikacji.

W przypadku akceptacji rozpoczniesz pracę nad stworzeniem docelowego produktu i modelu biznesowego oraz przygotujesz się do uruchomienia działalności operacyjnej.

Etapy walidacji pomysłu na biznes

Poszczególne etapy weryfikacji szczegółowo omawiam w osobnych artykułach. 👇

 1. Profil klienta / Grupa docelowa
 2. Potencjał rynku i bariery wejścia na rynek
 3. Kanały komunikacji, sprzedaży i dystrybucji
 4. MVP – prototyp produktu
 5. Koszty prowadzenia działalności gospodarczej
 6. Symulacja finansowa: przychody vs koszty
 7. Sposoby na przetestowanie pomysłu na biznes

Wdrożenie pomysłu na biznes

Bardzo ważne podczas przygotowań jest stworzenie procesów i procedur, czyli opisanie poszczególnych czynności i zadań, które będziesz realizować w swojej firmie. Oczywiście w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej procesy będą ulegać zmianom, ale ten etap przygotowań ułatwi Ci opracowanie struktury organizacyjnej i przydzielenie poszczególnych funkcji pracownikom, których docelowo zrekrutujesz. Podczas planowania procesów uświadomisz sobie: czego dokładnie potrzebujesz na start, ilu pracowników oraz jakich narzędzi.

Sprawdź, czy planowany przez Ciebie biznes kwalifikuje się pod działalność regulowaną, co wiąże się z koniecznością uzyskania stosownych zezwoleń, tj. koncesji lub licencji.

Będąc w posiadaniu kompletnej listy kosztów prowadzenia firmy - przelicz, czy środki finansowe, które posiadasz wystarczą na sfinansowanie inwestycji oraz pokryją koszty funkcjonowania firmy zanim osiągniesz próg rentowności. Jeśli nie, to z jakich źródeł będziesz finansować inwestycję oraz bieżącą działalność.

Ponadto musisz wybrać formę prawną prowadzenia działalności oraz formę opodatkowania.

Kolejny etap polega na wymyśleniu nazwy firmy oraz opracowaniu spójnego systemu identyfikacji wizualnej. Wiele osób zaczyna swoją przygodę z biznesem od stworzenia nazwy firmy, co nie jest najistotniejsze. Nazwa firmy, projekt logo i wizytówki są ważne, ale dopiero wtedy, gdy masz w pełni zweryfikowany pomysł i wiesz, że jest na niego realne zapotrzebowanie.

Przed uruchomieniem działalności operacyjnej należy wynająć nieruchomość i zaadaptować lokal oraz zrekrutować pracowników i odbyć niezbędne szkolenia. Oczywiście jeśli jest taka potrzeba, bo być może sam(a) będziesz prowadzić firmę w domu. Zanim zajmiesz się rekrutacją pracowników, zastanów się, jakie kompetencje powinni posiadać? Z jakich narzędzi będziesz korzystać podczas rekrutacji i ile jej etapów zamierzasz przeprowadzić?

W przypadku wyboru jednoosobowej działalności gospodarczej rejestracja firmy jest bardzo prosta, ale zanim przejdziesz do formalności dowiedz się jak założyć firmę. Jeśli zdecydujesz się na powołanie spółki to zapewne będziesz potrzebować pomocy, którą bez problemu uzyskasz w biurze rachunkowym zajmującym się obsługą osób prawnych.

Będąc w posiadaniu dokumentów firmowych, należy nawiązać współpracę z kluczowymi dostawcami oraz partnerami biznesowymi.

 

Jeśli uważasz, że niniejszy artykuł jest wartościowy to udostępnij go proszę (na dole znajdują się przyciski udostępnienia w mediach społecznościowych 👇). Dzięki Twojej pomocy dotrze on do większej liczby osób.

Autor: Maciej Makowski, twórca portalu WlasnyBiznes.pl

Gotowe pomysły na biznes

Artykuły o własnym biznesie, które mogą Cię zainteresować:

Więcej