Od znalezienia pomysłu do jego wdrożenia i przekształcenia w prosperujący biznes jest długa droga. Nie istnieje jedna idealna metoda weryfikacji pomysłu, która pozwoli jednoznacznie stwierdzić, czy biznes osiągnie sukces. Możemy mówić wyłącznie o zmniejszeniu ryzyka. Nawet koncepcje biznesowe, które przejdą pozytywnie testy i badania, muszą być jeszcze dopracowane. Sprawdzenie pomysłu przed jego wdrożeniem pozwala wyeliminować wiele błędów, dlatego warto to robić zamiast ślepo wierzyć w swoją intuicję.

Czego dowiesz się z tego artykułu?

 • Jak sprawdzić pomysł na biznes?
 • Jakie są metody i narzędzia testowania?
 • Jak stworzyć model biznesowy na podstawie metodologii Canvas?
 • Jak wdrożyć pomysł na biznes?

Weryfikacja pomysłu na biznes

Proces przekształcenia pomysłu w sprawdzoną koncepcję biznesową to nie jest ciąg zdarzeń, które występują po sobie. Używam tego terminu do opisania czynności powiązanych ze sobą, których realizacja nie musi następować w ściśle określonej kolejności. Jesteśmy przyzwyczajeni do teorii linearnych, do tego, że proces zmierza w określonym kierunku i ma charakter fazowy: od stadium pierwotnego aż do fazy końcowej.

Niestety, albo „stety”, proces kreowania i weryfikacji nowych pomysłów jest pełen zwrotów akcji. Sprowadzanie go do następujących po sobie etapów jest próbą zaklinania rzeczywistości. Ponadto w zależności od posiadanej wiedzy, doświadczenia, kompetencji i tak zwanego zbiegu okoliczności proces tworzenia firmy można rozpocząć na różnych etapach, które zostały przedstawione w infografice.

proces weryfikacji pomyslu na biznes

Etapy walidacji pomysłu na biznes

Poszczególne elementy składające się na proces weryfikacji należy potraktować jako listę zadań do wykonania, check-listę. A w jakiej kolejności wykonasz poszczególne zadania, to nie ma większego znaczenia. W teorii procesy są poukładane, natomiast w praktyce już niekoniecznie.

Zazwyczaj inicjatorem całego procesu jest idea, która ma docelowo przekształcić się w rzeczywisty produkt lub usługę. Kolejnym elementem układanki jest grupa docelowa, czyli konkretny profil klienta, do którego będzie skierowana oferta. Innymi słowy, odbiorca Twojej idei, który zapewni stałe finansowanie biznesu. Ważne, aby sprawdzić, czy na rynku jest już wdrożony podobny pomysł. Jeśli tak, to jaki jest potencjał rynku, jaka konkurencja i bariera wejścia.

Kolejnym ogniwem jest wstępna symulacja finansowa. Należy zastanowić się nad źródłem przychodów oraz policzyć koszty. Musisz mieć nie tylko pomysł na przedmiot działalności, ale też pomysł na zarabianie. Czy prognozowane przychody pokryją generowane koszty? Pomysł bez klienta i jego pieniędzy to nie jest koncepcja na biznes, tylko pomysł na hobby lub wolontariat. Zapamiętaj to, a zaoszczędzisz wiele czasu i pieniędzy. Papier przyjmie wszystko, ale Ty potrzebujesz konkretnej wyceny.

Nie wiem, czy będziesz sprzedawać wirtualną usługę, czy fizyczny przedmiot, ale stwórz prezentację, na przykład w PowerPoincie, którą będziesz mógł zaprezentować klientowi, lub prototyp, w zależności od wysokości środków, które musisz przeznaczyć na ten cel. Jeśli proces nie jest kosztowny i czasochłonny, warto opracować wstępną wersję produktu i pokazać ją klientowi.

Z moich doświadczeń wynika, że prototyp ma duży wpływ na wartość pozyskanych informacji zwrotnych oraz efektywność spotkania, które może zakończyć się przedsprzedażą. Zastanów się nad cechami unikalnymi, nad tym, jaką wartość unikalną będzie miał produkt czy usługa, ponieważ to zadecyduje o przewadze konkurencyjnej.

Następnym elementem są kanały komunikacji, dystrybucji i sprzedaży, czyli droga, jaką musisz przebyć, aby trafić do klienta bezpośrednio lub pośrednio. W zależności od tego, gdzie przebywa Twój klient oraz z jakich narzędzi korzysta, musisz wybrać kanały odpowiednie do jego preferencji.

Wspomniane elementy, czyli idea, klient, rynek, finanse, prototyp z unikalną wartością oraz kanały komunikacji, dystrybucji i sprzedaży, muszą być poddane weryfikacji poprzez kontakt z grupą docelową. W ten sposób najłatwiej określisz kanały i zweryfikujesz, czy są skuteczne. Rozmowy z potencjalnymi klientami mają na celu przekuć Twoje założenia w fakty.

Metody i narzędza weryfikacji pomysłu na biznes

Dobór metody weryfikacji zależy od rodzaju produktu, jego ceny i stopnia skomplikowania, posiadanych środków finansowych, czasu realizacji, wielkości grupy, z którą chcesz się skontaktować, oraz od zaufania, które wzbudzasz wśród potencjalnych klientów.

Istnieją różne sposoby na zweryfikowanie pomysłu. Pozwalają one sprawdzić, czy na Twój biznes jest realne zapotrzebowanie. Są to:

 • Sprzedaż produktu za pomocą landing page
 • Crowdfunding
 • Narzędzie Testuj pomysł
 • Spotkanie z potencjalnym klientem, mentorem i znajomym

Jeśli unikasz rozgłosu, to zapewne zrezygnujesz z metod crowdfundingu i landing page. A w przypadku braku doświadczenia i jeśli nie posiadasz marki osobistej, trudno Ci będzie wzbudzić zaufanie i pozyskać realne pieniądze od klientów na etapie weryfikacji. 

baner ebook zweryfikowac pomysl na biznes

Sprzedaż za pomocą landing page

Jeśli Twój pomysł nie opiera się na sprzedaży relacyjnej, czyli nie wymaga odbycia spotkania lub rozmowy telefonicznej z klientem, możesz zacząć sprzedawać produkt w internecie, zanim on faktycznie powstanie. Ważne, abyś wiedział jak będzie wyglądać i znał jego parametry oraz korzyści, jakie ma zapewniać.

Landing page to docelowa strona internetowa, na którą będziesz kierować ruch w wyniku działań sprzedażowych. Na stronie przedstaw swój przyszły produkt. Zamieść najważniejsze informacje, których potrzebuje klient, aby dokonać zakupu. Opisz funkcjonalności, zastosowanie, korzyści. Dodaj cenę, zdjęcia z docelowym produktem (na przykład okładka książki, projekt ubrań) oraz przycisk wzywający do akcji, czyli „Kup teraz”.

Po stworzeniu landing page skieruj ruch na stronę za pomocą reklamy lub innych działań promocyjnych. Pomocna będzie niskobudżetowa kampania na Facebooku lub Google AdWords. Należy analizować zachowanie użytkowników na stronie oraz mierzyć efektywność kampanii i ruch, to znaczy liczbę wejść, czas wizyty oraz konwersję. Każdy Użytkownik, który kliknie na przycisk „Kup teraz”, jest potwierdzeniem, że na Twój  produkt jest realne zapotrzebowanie.

Zastosowanie metody opartej na landing page wymaga odpowiedniego przygotowania, wiedzy i narzędzi. Natomiast najlepsza w tej metodzie jest motywacja do działania, kiedy pojawiają się pierwsze zamówienia i pewność, że to, co robisz, ma sens. 😃

Crowdfunding

Crowdfunding to finansowanie społecznościowe, dzięki któremu twórcy pomysłu mogą realizować swoje projekty i przedsięwzięcia. Transakcje odbywają się zazwyczaj za pośrednictwem platformy internetowej. Użytkownicy, tak zwani patroni, mogą wyrazić swoje uznanie dla danego projektu poprzez wsparcie finansowe w formie darowizny lub w zamian za nagrody. Twórca ustala progi finansowe i określa nagrody.

W kontekście weryfikacji biznesu crowdfunding to dodatkowa forma sprawdzenia pomysłu z opcją pozyskania finansowania na jego realizację, chociaż nie można jednoznacznie stwierdzić, jaka grupa go weryfikuje. Czy są to klienci zainteresowani produktem, czy może potencjalni inwestorzy, których zaciekawił sam projekt. Aby się tego dowiedzieć, należy najpierw pozyskać patronów, a następnie − pytać. Posiadanie marki osobistej ułatwia pozyskanie finansowania.

Niewątpliwym atutem crowdfundingu jest to, że można zaprezentować ideę lub prototyp i w relatywnie krótkim czasie otrzymać informację zwrotną z rynku. A w przypadku pozytywnego odbioru także środki finansowe, które ułatwią realizację przedsięwzięcia.

Narzędzie Testuj pomysł

Ciekawym sposobem na weryfikację pomysłu jest bezpłatne narzędzie Testuj pomysł, które jest namiastką badań rynkowych. Zgodnie z definicją zamieszczoną w regulaminie, przez Testuj pomysł rozumie się projekt ING Banku polegający na darmowym dostępie do platformy badawczej służącej do realizacji badań dotyczących pomysłów na biznes polskich przedsiębiorców.

Każdy użytkownik może mieć tylko jedno konto i utworzyć maksymalnie trzy ankiety. W każdej ankiecie można umieścić maksymalnie pięć pytań, a w każdym pytaniu do 12 odpowiedzi lub stwierdzeń. Pytania zostają skierowane do  wybranej grupy 120 respondentów na podstawie określonych kryteriów, takich jak płeć, wiek, województwo i wielkość miejscowości.

Sporym udogodnieniem jest praca wykonana przez ekspertów od badań rynkowych z SW Research Sp. z o.o., którzy dobierają grupę respondentów pod kątem zdefiniowanego wieku, płci i lokalizacji. Ponadto dzięki ich wsparciu oraz narzędziu Testuj pomysł nie trzeba zajmować się przeprowadzaniem ankiet, rozsyłaniem ich do grupy docelowej, zbieraniem wyników itd. Wystarczy skupić się na stworzeniu wartościowych pytań. W ciągu tygodnia otrzymuje się gotowe wyniki.

Narzędzie Testuj pomysł daje możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania, czy pomysł na biznes trafi w gusta przyszłych klientów i czy kupiliby produkt lub skorzystali z usługi. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi otrzymujesz dodatkowy materiał, który pozwala ocenić, czy na Twój pomysł jest zapotrzebowanie i czy faktycznie warto wystartować w pierwotnie założonej formie.

Spotkanie z potencjalnym klientem, mentorem i znajomym

Na etapie weryfikacji pomysłu warto uzyskać informację zwrotną od potencjalnych klientów, znajomych oraz mentorów (przedsiębiorców, inwestorów). Dzięki temu poznasz różne perspektywy.

Oprócz klientów spotkaj się również z przedsiębiorcami (mentorami). Posiadają niezbędne doświadczenie, co ułatwia analizę modelu biznesowego i zidentyfikowanie słabych elementów. Znajomi, którzy pracują na etacie, dadzą Ci informację zwrotną z perspektywy produktu, a Ty potrzebujesz jeszcze zweryfikować pomysł pod kątem biznesowym. Pamiętaj o zachowaniu odpowiednich proporcji, ponieważ potencjalni klienci są najważniejsi − to wyrocznia dla całego przedsięwzięcia!

Skontaktuj się z klientami w taki sam sposób, w jaki będziesz to robić, gdy Twoja firma będzie już funkcjonować. To zadanie zaplanowałeś na etapie wyboru kanałów komunikacji i sprzedaży. Teraz zweryfikujesz, czy hipotezy są słuszne i czy dany sposób jest skuteczny. To ważne, aby dowiedzieć się o błędnych założeniach oraz uzmysłowić sobie braki w kompetencjach w odpowiednim momencie, zanim założy się firmę i zainwestuje konkretne pieniądze. Pamiętaj, że to mają być zimne kontakty, bez poleceń i rekomendacji. Upewnij się, czy rozmówca spełnia cechy, które zdefiniowałeś podczas tworzenia profilu klienta.

Musisz zrozumieć swoich klientów, poznać ich sposób postrzegania świata i hierarchię potrzeb, ustalić, jakie mają problemy oraz jaką motywację, by je rozwiązać. Posiadanie tego typu wiedzy to nieoceniony kapitał, który umocni Twój biznes.

Samo znalezienie problemu wartego rozwiązania nie gwarantuje jeszcze powodzenia. Musisz uzyskać konkretne potwierdzenie, że klienci chcą Twojego produktu. Jedynym sposobem, żeby to udowodnić, jest uzyskanie od nich pieniędzy albo innej wiążącej deklaracji, na przykład zamówienia lub listu intencyjnego. Co innego jest złożyć pustą deklarację, a co innego wyciągnąć pieniądze z portfela.

Jeśli uważasz, że to niewykonalne, to zastanów się, czy nie zdarzyło Ci się wpłacić zaliczki na poczet usługi lub produktu, który otrzymałeś w późniejszym czasie. Ten mechanizm niczym się nie różni. W przypadku niezrealizowania usługi zobowiązujesz się do zwrotu pieniędzy.

 

 Wszystkie przedstawione metody weryfikacji zostały szczegółowo opisane w książce "Pomysł na biznes. Własny StartUp czy sprawdzona franczyza?".

baner ebook przetestowac pomysl na biznes

Model Canvas

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Twój pomysł po zweryfikowaniu zmieni pierwotny kształt. To bardzo dobrze, ponieważ ma on być rozwiązaniem realnych problemów klienta, a nie Twoją wizją. Jeśli zostanie odrzucony − głowa do góry! To też jest korzyść dla Ciebie, mimo że może Cię to zaboleć.

Weryfikacja pomysłu zarówno pozytywna, jak i negatywna oznacza osiągnięcie celu. Jeśli potwierdzisz, że Twój pomysł nie ma racji bytu, to zaoszczędzisz czas i pieniądze, które poświęciłbyś na działania skazane na niepowodzenie. Jest wielu właścicieli firm, którzy marzą o tym, żeby mieć zero na koncie, ponieważ mają ujemne saldo na rachunku i chcą wyjść z długów. Nierzadko to cena, którą musieli zapłacić za swoje ego i niczym niepopartą wiarę w swój pomysł.

W zależności od przebiegu spotkań i uzyskanych informacji zwrotnych dokonasz wyboru: wycofasz się z biznesu lub poprawisz pomysł i poddasz go ponownej weryfikacji. W przypadku akceptacji rozpoczniesz pracę nad stworzeniem docelowego produktu i modelu biznesowego oraz przygotujesz się do uruchomienia działalności operacyjnej.

Bazując na informacjach pozyskanych z rynku, polecam Ci opracować model biznesowy na podstawie metodologii Canvas, który składa się z dziewięciu elementów fundamentalnych, czyli segmentów klientów, propozycji wartości (produktu lub usługi), kanałów, relacji z klientami, strumieni przychodów, kluczowych zasobów, kluczowych działań, kluczowych partnerów i struktury kosztów.

szablon modelu biznesowego canvas

 1. Segmenty klientów - różne grupy ludzi i organizacje, do których przedsiębiorstwo stara się dotrzeć i które chce obsługiwać
 2. Propozycja wartości - zbiór produktów i usług, które generują wartość dla konkretnego segmentu klientów
 3. Kanały - sposób w jaki firma komunikuje się z poszczególnymi segmentami swoich klientów oraz przekazuje im swoją propozycję wartości
 4. Relacje z klientami - relacje jakie łączą firmę z przedstawicielami konkretnego segmentu klientów
 5. Strumienie przychodów - ilość środków generowanych przez firmę w związku z obsługą każdego z segmentów rynku
 6. Kluczowe zasoby - najważniejsze zasoby niezbędne do prawidłowego działania firmy
 7. Kluczowe działania - czynności, które musi wykonywać firma, aby sprawnie funkcjonowała
 8. Kluczowi partnerzy - dostawcy i współpracownicy, od których zależy sprawne funkcjonowanie firmy
 9. Struktura kosztów - wszystkie wydatki ponoszone w związku z prowadzoną działalnością

Wdrożenie pomysłu na biznes

Bardzo ważne podczas przygotowań jest stworzenie procesów i procedur, czyli opisanie poszczególnych czynności i zadań, które będziesz realizować w swojej firmie. Oczywiście w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej procesy będą ulegać zmianom, ale ten etap przygotowań ułatwi Ci opracowanie struktury organizacyjnej i przydzielenie poszczególnych funkcji pracownikom, których docelowo zrekrutujesz. Podczas planowania procesów uświadomisz sobie: czego dokładnie potrzebujesz na start, ilu pracowników oraz jakich narzędzi.

Sprawdź, czy planowany przez Ciebie biznes kwalifikuje się pod działalność regulowaną, co wiąże się z koniecznością uzyskania stosownych zezwoleń, tj. koncesji lub licencji. Będąc w posiadaniu kompletnej listy kosztów - przelicz, czy środki finansowe, które posiadasz wystarczą na sfinansowanie inwestycji oraz pokryją koszty funkcjonowania firmy zanim osiągniesz próg rentowności. Jeśli nie, to z jakich źródeł będziesz finansować inwestycję oraz bieżącą działalność. Ponadto musisz wybrać formę prawną prowadzenia działalności oraz formę opodatkowania.

Kolejny etap polega na wymyśleniu nazwy firmy oraz opracowaniu spójnego systemu identyfikacji wizualnej. Wiele osób zaczyna swoją przygodę z biznesem od stworzenia nazwy firmy, co nie jest najistotniejsze. Nazwa firmy, projekt logo i wizytówki są ważne, ale dopiero wtedy, gdy masz w pełni zweryfikowany pomysł i wiesz, że jest na niego realne zapotrzebowanie.

Przed uruchomieniem działalności operacyjnej należy wynająć nieruchomość i zaadaptować lokal oraz zrekrutować pracowników i odbyć niezbędne szkolenia. Oczywiście jeśli jest taka potrzeba, bo być może sam(a) będziesz prowadzić firmę w domu. Zanim zajmiesz się rekrutacją pracowników, zastanów się, jakie kompetencje powinni posiadać? Z jakich narzędzi będziesz korzystać podczas rekrutacji i ile jej etapów zamierzasz przeprowadzić?

W przypadku wyboru jednoosobowej działalności gospodarczej rejestracja firmy jest bardzo prosta. Jeśli zdecydujesz się na powołanie spółki to zapewne będziesz potrzebować pomocy, którą bez problemu uzyskasz w biurze rachunkowym zajmującym się obsługą osób prawnych. Będąc w posiadaniu dokumentów firmowych, należy nawiązać współpracę z kluczowymi dostawcami oraz partnerami biznesowymi.

 

Jeśli uważasz, że niniejszy artykuł jest wartościowy to udostępnij go proszę (na dole znajdują się przyciski udostępnienia w mediach społecznościowych 👇). Dzięki Twojej pomocy dotrze on do większej liczby osób.

Autor: Maciej Makowski, twórca portalu WlasnyBiznes.pl

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

.