Złośliwi mówią, że franczyza to pomysł na biznes dla ludzi bez pomysłu. Nie jest to prawdą, ponieważ w niektórych branżach dla 99,9% przedsiębiorców w Polsce, franczyza to jedyna szansa na wejście w biznes, np. sektor telekomunikacyjny lub finansowy. Ile osób może pozwolić sobie na stworzenie nowego operatora komórkowego lub banku od podstaw? A w ramach dostępnych systemów franczyzowych można otworzyć oddział banku lub sprzedawać usługi telefonii komórkowej.

Słowo franczyza jest bardzo często źle wymawiane, jako franczyzna, franszczyzna oraz mylone z terminem franszyza, który występuje w ubezpieczeniach i oznacza udział własny w szkodzie (franszyza integralna oraz redukcyjna).

Franczyza to gotowy pomysł na biznes, który polega na prowadzeniu działalności na własne ryzyko pod marką franczyzodawcy, z wykorzystaniem jego know-how, w zamian za gratyfikację finansową. System sprzedaży usług i produktów oparty jest na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami.

Istota tego systemu polega na tym, że franczyzodawca nakłada na swoich partnerów obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z wypracowaną koncepcją współpracy, ujętą w ramy tzw. systemu franczyzowego i przekazaną w formie pakietu franczyzowego, w skład którego wchodzą:

  • podręcznik operacyjny,
  • know-how,
  • marka (znak towarowy),
  • wsparcie franczyzodawcy.

Podręcznik operacyjny jest ściśle powiązany z umową franczyzową i opisuje zasady współpracy pomiędzy franczyzodawcą i franczyzobiorcą. Know-how to poufne informacje wynikające z doświadczenia franczyzodawcy. Rozpoznawalna marka działa jako czynnik stymulujący popyt, ponieważ ludzie cenią sobie sprawdzone produkty. Ostatnim istotnym elementem jest stałe wsparcie udzielane przez franczyzodawcę, które umożliwia szybszy rozwój. Sprawdzone zasady, znana marka, wartościowe know-how i wsparcie franczyzodawcy mają w założeniu zminimalizować ryzyko bankructwa, aczkolwiek wiele również zależy od postawy franczyzobiorcy i jego zaangażowania. Należy pamiętać, że franczyza to jedynie wędka, a ryby musi złowić franczyzobiorca.

Franczyza to sprawdzony koncept biznesowy, ale nie na papierze, tylko w realiach rynkowych. Model biznesowy musi być skalowalny, powtarzalny i dochodowy. Dlatego, dwa lata to niezbędne minimum, aby zweryfikować sezonowość i porównać osiągane w tym okresie wyniki sprzedaży. Ponadto, testy muszą być przeprowadzone na co najmniej trzech jednostkach, w różnych lokalizacjach spełniających docelowe założenia i kryteria biznesowe. W wyniku tych działań franczyzodawca zdobywa niezbędne doświadczenie, tzw. know-how, które docelowo przekazuje swoim franczyzobiorcom. Ryzyko biznesowe związane z testowaniem pomysłu na biznes, poszukiwaniem efektywnego modelu biznesowego ponosi franczyzodawca. To niewątpliwa wartość franczyzy. Aczkolwiek, należy być czujnym podczas wyboru partnera, bo nie każdy franczyzodawca spełnia powyższe kryteria.

Sprawdzona franczyza

Sprawdzona franczyza to współpraca z solidnym franczyzodawcą, który posiada sprawdzony pomysł na biznes, dochodowy, powtarzalny i skalowalny model biznesowy, rozpoznawalną markę wśród klientów stymulującą popyt, know-how, czyli poufne informacje wynikające z doświadczenia franczyzodawcy oraz oferuje stałe wsparcie umożliwiające szybszy rozwój.

sprawdzona franczyza

 

Autor: Maciej Makowski, twórca portalu WlasnyBiznes.pl


Jeśli uważasz, że niniejszy wpis jest wartościowy to udostępnij go proszę. Dzięki Twojej pomocy dotrze on do większej liczby osób. Zapisz się do newslettera, aby otrzymać powiadomienia o nowych wpisach 🙂

Pomysły na własny biznes

.